Vad skulle hända om staten införde en energiskatt som ändrades timvis över dygnet? Skatten blir lägre när elkonsumtionen är låg och högre när konsumtionen är hög.

Sedan 1996 så finns det konkurrens kring prissättningen på el. Vår elräkning idag består av fem delar, 1 elpriset som grundas på Nord Pool kurser , 2 nätavgiften som det lokala elnätsföretaget bestämmer, 3 elcertifikatsavgift som staten reglerar, 4 energiskatt som staten reglerar, 5 moms 25% vilken staten sätter nivån på.

Sverige indelas sedan i fyra prisområden vilket också har stor påverkan. Idag är det lägre pris i norr men dyrare söderut. Anledningen till detta är att billig vatten- och vindkraft finns i norr och ledningar söderut är för klena och för få.

Konsumenterna kan i viss mån förändra den gröna tårtbiten i diagrammet genom att välja olika sorters avtal som är mer eller mindre rörliga. De övriga tårtbitarna är statiska. Den bruna tårtbiten har under många år ökat för att det är där elnätsbolagen sett bättre intäktsmöjligheter och även behövt göra reinvesteringar i nätet.

Av: Ingemar Alvbom – Energikonsult

Om vi tittar på konsumtionen över dygnet så har vi mindre belastning på natten men högre på dagen med en morgon- och kvälls-peak. Går det att förändra denna sneda belastning mellan natt och dag och kapa topparna finns väldigt mycket att vinna.

Att tvinga alla konsumenter och elhandlare till timvarierande prissättning är en väg att gå men med ett elpris som är volatilt och som med allt förnybart kommer fortsätta till låga nivåer finns det mindre att hämta här.

Den aktör som skulle kunna göra skillnad är givetvis staten. Genom att införa en skatt som följer användandet, ökande skatt (malus) när det är hög allmän förbrukning och minskande (bonus) skatt vid låg förbrukning. Storleken på statens skatteuttag om det skall öka eller minska tar detta förslag inte hänsyn till. Vid införandet vore det troligen klokt i att svängningen skulle vara mindre i början för att sedan över tid successivt höjas.

Idag är en debitering på timnivå möjlig medan framtidens smarta elmätare som vissa elbolag redan nu börjat installera ger oss en möjlighet till smartare digitala tjänster. Det blir då inget problem att debitera skatten utifrån den momentana förbrukning varje elförbrukare har.

Kreativiteten skulle släppas lös och energieffektivisering och tidsoptimering bli normen. Företag och privata skulle fundera över sitt användande. Uppvärmning av fastigheter, laddning av el-bilar, värmepumpar, disk o tvättmaskiner med mera, skulle ta ut sin effekt på natten. Maskiner med elektronik kombinerat med batterier skulle växa fram. Allt tänk kring lagring som kan vara batterier, vätgas mm, skulle få ett uppsving. Implementeringen av ”Det smarta hemmet” skulle tillföras en ny dimension.

Ett Bonus-Malus system kring elanvändning skulle göra samhället mer energieffektivt och elnätet bättre balanserat. Att förbli vid det vi har nu verkar bara korkat.

Av: Ingemar Alvbom – Energikonsult