2020 går till historien som året med de lägsta priserna på elbörsen någonsin, med ett genomsnittspris på 11 öre per kWh. Redan en vecka in på det nya året har läget förändrats drastiskt, idag är systempriset uppe på över 75 öre per kWh, vilket är det högsta dygnspriset sedan 2016, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Det är i första hand väderomslaget mot betydligt kallare och torrare väder som gör att tillgången på vattenkraft snabbt har minskat, vilket medför att priset på el stiger.

– Vattenkraftsproducenterna, som tidigare var tvingade att köra för fullt eftersom vattenmagasinen var nästintill fulla, har nu bättre kontroll och med mindre nederbörd i sikte kan de ta bättre betalt för att producera det som behövs. Samtidigt stiger elanvändningen snabbt både på grund av kylan och att ledigheterna är över och industrier drar igång sin produktion, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Även om medelpriset på elbörsen var extremt lågt under förra året så varierade prisbilden kraftigt i olika delar av landet, där kunderna i södra Sverige fått betala ett betydligt högre pris till följd av begränsad överföringskapacitet. Just nu skiljer sig dock inte elpriset nämnvärt mellan de olika elprisområdena.

– De tidigare stora skillnaderna i elpriset är för stunden minimala. Just nu är elpriset lika högt i norra som i södra landet. Men det kan förändras snabbt, säger Johan Sigvardsson.

Högre export av el
Kabeln Nordlink som går från Norge till Tyskland har sedan i onsdags högre exportkapacitet vilket är ytterligare en orsak till de högre elpriserna.

– Det medför att exporten av el ökar från oss i Norden och då kopplas priserna på elbörsen starkare till den kontinentala prisbilden som är högre. Det högtrycksdominerade vädret vi har just nu gör också att det blåser mindre, därmed har vi lägre vindkraftsproduktion vilket medför att de dyrare kraftslagen som kol- och gaskraft blir marginalprissättande, förklarar Johan Sigvardsson.