Göteborgarnas elförbrukning fortsätter att minska

Hushållen i Göteborg fortsätter minska sin förbrukning av el. Det visar analyser från Göteborg Energi Nät AB (GENAB). I oktober minskade hushållen förbrukningen med drygt 17 procent jämfört med oktober förra året. Motsvarande siffra för september var 13 procent.

Att förbrukningen minskar visar att göteborgarna tar uppmaningen att spara el på allvar, menar Jennie Sjöstedt, avdelningschef kund och affär på Göteborg Energi Nät.
– Att vi gemensamt kan spara på elen och trycka tillbaka förbrukningen betyder mycket. Risken för effektbrist och frånkoppling av el i vinter minskar och minskad efterfrågan på el leder till lägre priser. Det här är riktigt bra jobbat av göteborgarna men nu gäller det att hålla i och fortsätta spara el, säger hon.

Analysen av elförbrukningen i oktober visar att hushållen i Göteborg minskat sin förbrukning med 17,3 procent jämfört med oktober förra året. Villahushållen minskar med 20,9 procent och lägenhetshushållen minskar med 12,3 procent.

– Förra årets oktober var något kallare än i år, samtidigt jobbade fler hemma och förbrukade mer el. Vår bedömning är därför att minskningen vi ser är reell. Vi kommer självklart att löpande följa elförbrukningen i Göteborg och förhoppningsvis kommer den positiva trenden att hålla i sig, säger Jennie Sjöstedt.