Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortsätter att göra operativa framsteg i företagets tidvattenenergiprojekt på Färöarna. Under körningar med det marina kraftverket DG100 har Minesto under de senaste veckorna levererat nätkompatibel elektricitet på nya rekordnivåer.

”Teamet gör ett mycket bra arbete med att optimera DG100-systemets prestanda. Vi har nu slutfört en period i kontinuerligt driftläge där vi har kört kraftverket i hela spektrumet av tidvattenflöden och väderförhållanden vid ytan. Det är mycket glädjande att konstatera att prestandan vad gäller kraftproduktion har nått nya rekordnivåer. Vi har nått högre toppeffekt och genomsnittlig elproduktion över tidvattencykler ligger väl inom förväntade nivåer. Slutligen är den levererade elektriciteten nätkompatibel, det vill säga att den uppfyller kvalitetskraven enligt elbolagets SEVs standarder”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

”Detta ger oss ytterligare värdefulla tekniska data både för den pågående tredjepartsverifieringen av elproduktion och för det storskaliga 1,2 MW-system som är under utveckling. Det är också mycket värdefullt för det pågående arbetet med att etablera större parker och att beräkna total elproduktion för dessa affärscase.”

DG100-systemet utför nu hela driftscykeln helt automatiskt, inklusive start, stopp och tidvattenvändningar. Kraftverket kan manövreras och övervakas både från det lokala kontrollrummet och via säkra fjärranslutningar.

”Sedan slutförandet av driftsättning och ’proof of performance’ har syftet med vår verksamhet i Vestmannasund vidgats. Vi arbetar med produktionsoptimering samtidigt som vi för över viktiga lärdomar in i den pågående uppskalningen till ett 1,2 MW-system. Framåt kommer vi att arbeta med båda DG100-systemen parallellt för att utföra en rad olika körningar för både elproduktion och optimering”, säger Martin Edlund.