Den elhandlarcentriska modellen (ECM) och elmarknadshubben som de är utformade i dag saknar starkt politiskt stöd. Det blev tydligt under ett webbinarium den 16 november.
– ECM tror jag inte vi kommer att införa, sade Monica Haider (S).

Trots de omfattande förändringar som elmarknadsreformen ECM tillsammans med en elmarknadshubb skulle innebära för elmarknaden har diskussionerna om effekterna uteblivit ju närmare införandet vi kommer, fram till nu. 41 elföretag ligger bakom initiativet Handslaget för att skapa en kundorienterad elmarknadsmodell. I rapporten Handslaget – en mer kundvänlig elmarknad pekar de på bristerna i ECM och elmarknadshubben. Under ett webbsänt seminarium samlades kunder, bransch och politiker för att diskutera ämnet. Två timmar med olika infallsvinklar och perspektiv landade i slutsatsen att stödet för reformen som den ser ut i dag är väldigt svagt.

– Det här är ett gammalt förslag och tiden har sprungit ifatt oss. Det har hänt mycket på flera områden sedan idén kom till, bland annat digitaliseringen och effektbristen, sade Monica Haider (S).

– Exakt hur det här kommer fortgå får vi väl se, men ECM tror jag inte vi kommer att införa, även om det inte är hugget i sten. Det finns olika sätt och lösningar att jobba vidare med detta.

”Vore förödande”

Moderaternas Lotta Olsson menar att förslagen är föråldrade.

– Vi tror varken på modellen eller hubben, inte för att det inte var en bra idé från början utan för att tiden har gått ifrån det. Det finns så många nya och genialiska lösningar i dag som inte fanns för tio år sedan. Det skulle bli stort, dyrt och är föråldrat, dessutom bekymrar jag mig för säkerhetsfrågan. Att lägga all svensk elförbrukning i en hubb vore förödande, sade hon.

Säkerhetsaspekten lyftes flera gånger under webbinariet, bland annat av Björn Berg från Ngenic och säkerhetsexperten Robert Malmgren. Oavsett val av marknadsmodell är säkerhetsfrågan kritisk.

Skeptiska tongångar till den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben framfördes från fler politiker under webbinariet. Kristdemokraternas Camilla Brodin är emot att ECM och hubben införs och välkomnar därför regeringens paus i frågan så att vi inte ”rusar fram med något gammalt som inte har nytta för Sveriges elkunder i framtiden”. Mattias Bäckström-Johansson (SD) sade att fortsatt kontakt mellan kunder och elnätsföretag blir viktigt med tanke på nätkapacitetsbristen och han menade att det krävs ”ett enat grepp från politiken” för att få långsiktighet i besluten. ­Centerpartiets Rickard Nordin höll med om det och uppmanade också branschen till att agera på egen hand:

– Fortsätt jobba vidare på det spåret man är inne på och börja realisera saker i verkligheten, då blir det lättare för oss i politiken att följa efter, sade han.

Finns enklare lösningar

En av huvudpoängerna med rapporten är just att de problem som ECM och elmarknadshubben ska lösa kan göras på ett enklare sätt. Bland annat tar de 41 elföretagen upp att fullmaktshanteringen skulle kunna lösas genom reglering och tillsyn från Energimarknadsinspektionen, att få till förenklade fakturor skulle kunna ordnas genom att initiera en branschgemensam dialog och de dyra anvisningsavtalen skulle en konkurrensupphandling kunna lösa.

Hur ECM och elmarknadshubben kommer att hanteras politisk är inte klart i dagsläget, men regeringen förväntas komma med förslag.

– Den elhandlarcentriska modellen kanske inte är det viktigaste för elsystemet i framtiden och därför är det bra att det är paus nu och att vi kan komma med en bra proposition från regeringens sida, sade Miljöpartiets Staffan Kuylenstierna, politisk sekreterare i näringsutskottet.