Fredrik Persson, ordförande för bland annat Svenskt Näringsliv, har valts till ordförande i Ellevio AB. Fredrik ersätter Sören Mellstig, som väljer att lämna ordförandeposten efter fem år.

Fredrik Persson har valts till ny styrelseordförande i Ellevio AB. Fredrik har en gedigen meritförteckning och har bland annat arbetat 10 år på ABB och 15 år inom Axel Johnsson-gruppen. Han är idag ordförande för Svenskt Näringsliv och Byggbolaget JM och sitter i styrelsen för bland annat Electrolux och ICA-gruppen.

Fredrik Persson tar från och med den 26 november över som ordförande efter Sören Mellstig som valt att lämna ordförandeposten efter fem år. Under Sören Mellstigs tid som ordförande har Ellevio utvecklats till att ta en tydligare roll i omställningen till ett mer hållbart Sverige. Bland annat har bolaget tredubblat nätinvesteringarna för att möjliggöra energiomställningen, inlett implementationen av den andra generationens smarta elmätning, en viktig del i framtiden smarta nät, samt utvecklat erbjudanden inom laddinfrastruktur för elbilar och solceller.

Som ordförande för Ellevio AB vill Fredrik Persson fortsätta arbetet med att skapa rätt förutsättningar för elnätsbranschen att driva omställningen till ett fossilfritt samhälle

– Elektrifieringen av transportsektorn och industrin, den fortsatta digitaliseringen och en ökad andel förnybar el kräver en stabil elinfrastruktur. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med de övriga styrelsemedlemmarna och alla på Ellevio i det viktiga arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Fredrik Persson.