Vy från Fredholmsgatan mot entréplats vid hus 398. Illustration: ÅWL Arkitekter

Finnslätten blir platsen för Hitachi Energys nya storsatsning: 3,7 miljarder kronor för ett forsknings- och utvecklingscentrum, kontor och fabrik för nätautomation.

Storsatsningen på Finnslätten innebär ett behov av ytterligare 600 medarbetare i Västerås fram till 2027.

-Det här befäster Finnslättens position som Sveriges energicentrum och ett steg i rätt riktning för området i stort med forskning, innovation och en attraktiv arbetsgivare som vi hoppas lockas många medarbetare till Finnslätten och Västerås, säger Åsa Dalhielm, projektledare Västerås stad.

300-400 bostäder och 60 000 kvadratmeter
Den 25 april sade byggnadsnämnden ja till detaljplan 1975 på Finnslätten, vilket ger det dynamiska utvecklingsområdet i Västerås 300-400 nya bostäder, en grundskola och möjligheter till centrumnära verksamheter. Den 27 maj vann detaljplanen vunnit laga kraft. Nu startar arbetet med en färdig plan och omvandlingen av området.

Det 60 000 kvadratmeter stora området får nu sina första bostäder (för områdets medarbetare) i Arosekens regi i kvarteret Effekten 5. Beslutet i Byggnadsnämnden gör det möjligt att locka medarbetare och invånare till Västerås och Finnslätten och arbetsgivare som Northvolt, Alstom och ABB.

Henric Nilsson är planarkitekt på Västerås stad och säger:

– Arbetet med att utforma en detaljplan med bland annat nya bostäder (för områdets medarbetare) och en skola på ett industriområde, har varit en komplex, kreativ process med mycket samarbete och problemlösning. Trots utmaningar har vi lyckats hitta lösningar som gynnar alla parter. Nu ser vi fram emot att se hur den färdiga planen bidrar till omvandlingen av Finnslätten!

Åsa Dalhielm är projektledare på Västerås stad och gläds även hon åt beslutet:

– Jag vill rikta en eloge till Castellum och Aroseken som varit drivande i detaljplanen. Det kommer synas en stor förändring och det känns fantastiskt att planeringsarbetet nu kan övergå till byggnation, säger hon.

Dalhielm menar att beslutet är ett viktigt steg mot morgondagens Västerås:

– Med bostäder och skola på Finnslätten, markerar vi näringslivet och stadens förmåga att anpassa sig till industrins behov. Det är en symbol för gemenskap. Med denna detaljplan kan området utvecklas till en plats där människor kan trivas och blomstra både personligt och professionellt.