Foto: Apelöga samt Anna-Lena Knutsson, Parkering Malmö

Med hjälp av smart elbilsladdning kan batterikapaciteten i Malmös elbilsflotta bidra till att minska effekttopparna i staden. Än så länge bara till viss del, men framöver – när elbilarna blir fler – i allt högre grad. Det är lärdomen från EU-projektet CLUE, där Parkering Malmö i samarbete med E.ON testat att leverera elflexibilitet på den digitala marknadsplatsen SWITCH.

I projektet har Parkering Malmö använt sig av E.ONs digitala marknadsplats för elnätskapacitet, SWITCH, som ger flexibilitetsleverantörer möjlighet att auktionera ut oanvänd kapacitet på ett enkelt sätt.

– Även om det handlar om små effekter i dagsläget, så ser vi en stor potential framöver i takt med att mängden laddbara fordon i våra parkeringshus ökar. Det här är en viktig milstolpe för vårt arbete att tillgängliggöra våra parkeringshus som en resurs i Malmös energisystem, säger Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö.

Peder Berne, projektledare på E.ON Energilösningar, berättar:
– Genom att använda SWITCH kan leverantörerna sälja flexibilitet, det vill säga mot ersättning minska sitt effektuttag eller öka sin elproduktion under korta perioder. För Parkering Malmö som flexibilitetsleverantör, är detta en möjlighet att bidra till den nödvändiga energiomställningen. Vi ser varje dag hur intresset för såväl elbilar, som laddinfrastruktur och laddtjänster ökar, men är samtidigt medvetna om att behovet av att göra detta på ett effektivt sätt blir allt större. Därför är vi stolta och glada över resultaten från projektet och ser fram emot det fortsatta arbetet.

Ambitionen har varit att de pågående testerna ska påverka Parkering Malmös kunder så lite som möjligt. Olika testfall har utvärderats med olika goda resultat.

– Från enkätundersökningar vet vi att kunderna generellt är positiva till att bidra med flexibilitet genom att tidvis ladda lite långsammare. Nu har vi hittat en bra nivå där kundernas laddbehov säkerställs samtidigt som vi kan tillgängliggöra kapacitet under de mest ansträngda timmarna, berättar Maja Johansson.

Projektet CLUE

CLUE står för Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen. I projektet genomförs olika tester av användarflexibilitet med syfte att minska belastningen på elnätet. Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten. Förutom E.ON och Parkering Malmö deltar även Malmö stad, Lunds Universitet, Rise Research Institutes Of Sweden, Serneke Group, Vasakronan samt 14 ytterligare samarbetspartners i Skottland, Tyskland och Österrike i projektet. Projektet pågår fram till den 15 december 2022.