Från juni nästa år får kollektivtrafiken i Göteborg ytterligare 137 elbussar. Västtrafik har upphandlat två avtal för busstrafik och valt att fortsätta satsa helt på el. Det ena avtalet omfattar stombusstrafiken och har tilldelats Keolis Sverige AB. Det andra omfattar busstrafiken i centrum och nordost och har tilldelats Nobina Sverige AB.

Göteborg får 137 nya elbussar i trafik från 2022. Foto: Eddie Löthman
Västtrafik satsning mot en helt elektrifierad stadstrafik i regionen fortsätter. Det står klart när stombusstrafiken och områdestrafiken i centrum och nordöstra Göteborg nu har upphandlats. Avtalen har tilldelats Keolis och Nobina.

– Nu fortsätter vår resa mot målet att ha en helt elektrifierad stadstrafik år 2030. Vi har gott om erfarenheter av att köra elbussar i stor skala i våra städer och nu blir trafiken i centrala Göteborg ännu tystare och renare. Det här är en viktig del för att vi ska skapa bättre stadsmiljöer för människorna som lever där, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

137 nya elbussar

Hela upphandlingen omfattar totalt 137 bussar, som alla kommer blir helt elektriska. I avtalet för stombussarna ingår 52 elbussar och i avtalet för centrum nordost ingår 85 elbussar.

– För bara några år sedan var elbussar ett undantag och något som tillhörde framtiden. På kort tid har vi lyckats ställa om och gjort elbussar till en självklar del av vårt stadsrum och vår vardag. Vi har visat och vi fortsätter visa att vi ligger i absoluta framkant i att åstadkomma en hållbar omställning, säger Lars Backström.

Sedan ett antal år tillbaka har Västtrafik genomfört en storsatsning på elektrifierad stadstrafik, i december började till exempel 145 nya elbussar köra i Göteborg. Satsningen har lett till att Västsverige har flest elbussar i Norden.

Trafikstarter 2022 och 2023

I upphandlingen var det Keolis och Nobina som lämnat det mest fördelaktiga anbuden i de två avtalen när pris och kvalitet vägts samman.

De nya avtalen startar juni 2022 och juni 2023 och gäller till december 2033. Värdet uppgår till 355 miljoner kronor per år, totalt 3,55 miljarder kronor för hela perioden.

De nya avtalen omfattar:

Stombuss: Omfattar linjerna 16X, 17 och 25. Trafikstart sker i två omgångar, i juni 2022 och i juni 2023.

Centrum Nordost: Omfattar linjerna 57, 59 60, 62, 71, 73–78, 159, 167, 168, 173, 178, 179, 190 samt de nya linjerna 56, 61 och 63. Trafikstart sker i två omgångar, i juni 2022 och i juni 2023.