Fem leverantörer kvalificerade sig, tre lämnade anbud och ATS Tjänster AB valdes ut i Öresundskrafts stora upphandling av elnätstjänster. (Foto: Johan Lilja)

Öresundskraft har tecknat ett 4-årigt avtal med ATS Tjänster AB kring elnätstjänster. Upphandlingen är värd cirka 100 miljoner kronor årligen och omfattar service och underhåll, byggnationer och kundnära tjänster.

– Tillsammans med ATS Tjänster ska vi fortsätta vårt arbete med att ställa om till ett hållbart energisystem. För att nå klimatmålen krävs bland annat att elnätet i regionen förstärks och moderniseras i högt tempo. Det är vårt uppdrag och vi har stora förväntningar på våra leverantörer. Därför har vi höjt ambitionerna i våra upphandlingar. Det berättar Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

Fyra områden har stått i fokus vid upphandlingen: Pris & Kvalitet, Leveransförmåga, Styrning & Digitalisering samt Externa krav. En tidigare avtalsmodell har använts men varje område har fördjupats och utvecklats. Exempelvis finns inom Styrning & Digitalisering nu en uppdaterad modell för samverkan, en ny incitamentsmodell och nya digitala lösningar för bland annat avrop. Krav har ställts på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner, kring den nya säkerhetsskyddslagen, GDPR med mera.

Upphandlingsprocessen har tagit två år och involverat 35 personer i framtagningen av de drygt 100 dokument som krävts. Fem leverantörer kvalificerade sig för anbud och tre lämnade in offert.

– Vi är glada över att få fortsatt förtroende av Öresundskraft att leverera elnätstjänster. Vi har haft uppdraget sedan 2015 och ser fram emot fyra nya år. Vi är stolta över att vi får vara en del av Öresundskrafts omställning till ett hållbart energisystem och möjliggöra den starka tillväxt som sker i regionen, säger Georgios Vellios, VD på ATS Tjänster AB.