Bild från ett av bergrummen i anslutning till Kraftvärmeverket

Mälarenergis styrelse har beslutat att ett rekordstort energilager ska byggas i Västerås. Det är de gamla oljebergrummen som finns i anslutning till Kraftvärmeverket i Västerås som ska göras om till ett modernt underjordiskt lager för hetvatten. Lagret kommer användas för att jämna ut produktionen i förhållande till förbrukningstoppar av el och fjärrvärme. Det gör Mälarenergis produktion än mer hållbar och innebär ytterligare säkerhet i fjärrvärmeleveranserna för våra kunder.

Kraftvärmeverket i Västerås har sedan 2000 genomfört en förnyelseresa mot en hållbar kraftvärmeproduktion och använder nu enbart återvunna och förnybara bränslen. Kolet och oljan är borta och det tidigare underjordiska oljelagret har spelat ut sin roll. Att det nu kommer till användning som ett effektivt energilager är ett talande exempel på hur vi lämnat den fossila eran bakom oss i resan mot det hållbara samhället.

– Det tidigare oljelagret användes en gång i tiden för produktion av fjärrvärme och el i en av Kraftvärmeverkets äldsta och största panna. En panna som nu kan stängas ner och ytterligare understryka kraftvärmeverkets förnyelseresa, säger Magnus Eriksson vice vd och affärsområdeschef för Värme på Mälarenergi.

Vid fullt nyttjande kommer energilagret ge verksamheten ett tillskott av lagrad fjärrvärme på 13 GWh, tillräckligt för att förse Västerås fjärrvärmekunder under 2-4 veckor beroende på utetemperatur. Det blir troligen Europas största lager med hetvatten och står sig väl även i global jämförelse. Mälarenergi gör investeringen för att kunna producera mer värme då förhållandena är som mest gynnsamma i våra produktionsanläggningar. För att kunna lagras och sedan förbrukas när kylan slår till, eller fungera som en pålitlig reserv då verksamheten behöver underhålla basproduktionen.

– Bergrummet som energilager kommer ge alla fjärrvärmekunder en ökad leveranssäkerhet, samtidigt som det ger oss bättre planeringsmöjligheter och förutsättningar att optimera vår produktion. Med ett så här stort värmelager kommer vi kunna prioritera mer elproduktion när samhället behöver det som mest och på så sätt bidra till att avlasta den eleffektutmaning vi står inför, fortsätter Magnus Eriksson.

Med det nya energilagret kommer utsläppen av fossil koldioxid från Kraftvärmeverket minska ytterligare. En anledning till att projektet tilldelats 15 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Med bidraget landar den totala investeringen på 80 miljoner kronor. Projektet börjar med att bergrummen saneras från kvarvarande olja under 2021 för att vara i drift och kunna tas med som en del i produktionsplaneringen under början av 2024.

– Produktion av fjärrvärme och el under hållbara förutsättningar har varit målet för hela den förnyelseresa vi gjort på Kraftvärmeverket. Att bidra till stadens hållbarhet och ge våra kunder möjlighet att leva och verka hållbart har varit drivkraften. Att vi nu får grönt ljus från styrelsen att genomföra det här känns jätteroligt. Vi visar nu vad lokalt producerad fjärrvärme och el innebär för skapandet av det hållbart samhället avslutar Magnus.