Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021. Det innebär att de nu kan vara med och bidra till ett stabilt kraftnät, inte bara i Norge utan i hela det nordiska elnätet.

Energi som vind- och solkraft ställer nya krav på elsystemet. I takt med att mer väderberoende energi växer, krävs det större reserver. De nordiska systemoperatörerna har därför enats om är att handla upp en syntetisk svängmassa eller frekvensreglering (FFR) för att garantera elnätsstabilitet. Denna lösning gör att större elkonsumenter som Eramet Norway, snabbt kan gå ner i sin elkonsumtion och bidra till att få stabilitet i kraftnätet när det uppstår fel.

– FFR är en nödvändig komponent om vi i framtiden vill ha ett kraftsystem som består av mer förnybar produktion. Norge har nyligen byggt ut kabelkapacitet till Tyskland och kan på så sätt exportera mer fossilfri vattenkraftsel till kontinenten, samt importera el vid stor efterfrågan i Norden. Uppstår ett fel på kabeln kan det leda till en hastig bristsituation, då är FFR en snabb och effektiv lösning, säger Viktor Gårdö, ansvarig för flexibilitetsprodukter på Vattenfall.

Vattenfall har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

– Det är en win-win-situation där kunden är med och bidrar till ett fossilfritt samhälle samtidigt som man får betalt för det, säger Viktor Gårdö.

Norska Statnett, som driver det nationella elnätet, har köpt 119 MW som ska användas för frekvensreglering (värde cirka 22,5 MNOK). 58 MW av dessa har Vattenfall, som den enskilt största operatören, ansvaret för tillsammans med teknikleverantören Sympower. Affären motsvarar cirka 11,5 MNOK. Eramet Norway, som är elkunder till Vattenfall, producerar legeringar till världens slålindustri. De har en FFR-beredskap om cirka 400 timmar.

– Eramet Norways smältugnar i Kvinesdal, Porsgrunn och Sauda har en årligt förbrukning om cirka 2,0 TWh och kan frigöra upp till 58 MW el till kraftnätet på bara på 0,5 sekunder. Det kändes självklart för oss att vara med i FFR och kunna stötta det nationella elnätet vid behov. Det är en ny, framåtblickande teknik som samtidigt är utmanande för en basindustri som vår, säger Baard Aasrum, senior specialist på Eramet Norway.

Kraftsystemet är beroende av en balans mellan produktion och förbrukning. Är systemet i balans ligger frekvensen på 50,00 Hz. Sker större störningar i frekvensen kan det orsaka fel i elektronisk utrustning samt strömavbrott.

Om Eramet Norway

Eramet Norway, är en del av det franska multinationella gruv- och metallurgiföretaget Eramet. Utöver smältugnarna i Porsgrunn, Sauda och Kvinesdal, har de en FoU-avdelning i Trondheim. Eramet Norway har ca 530 anställda och en samlad omsättning på ca 6 mrd NOK (201+).