Utmanande läge i stormen Maliks fotspår

Tusentals E.ON-kunder – från Skåne i söder till Roslagen i norr – står på söndagsmorgonen utan ström. I Skåne och på östkusten når byvindarna fortfarande stormstyrka. På grund av säkerhetsläget har reparationer endast inletts i mindre skala.

–Vi har en god bild av skadorna, bemanning och maskiner på plats, och ligger i startblocken med att få ut montörer i större skala, säger E.ONs regionchef Syd, Peter Hjalmar.

De starka vindarna gör att E.ON under natten koncentrerat felavhjälpningen till ärenden som medfört fara för allmänhetens liv och hälsa. I övrigt har insatserna begränsats till omkopplingar i elnätet för att minimera antalet strömavbrott.

Nu avvaktar montörerna gynnsammare väder. Klockan 10.00 var cirka16 800 E.ON-kunder, i 67 kommuner från Uppland i norr till Skåne i söder, utan ström. Värst drabbat är Skåne, med 5 700 strömlösa i 20 kommuner.

–Felavhjälpningen återupptas så snart det är möjligt, med hänsyn tagen till montörernas säkerhet. Just nu indikerar väderprognoserna att de första reparationerna tidigast kan inledas vid lunchtid. Med tanke på skadornas omfattning vill jag förvarna om att en del kunder förblir utan ström under kvällen och natten, säger Peter Hjalmar.

Ett omfattande reparationsarbete ligger framför montörerna och Peter Hjalmar avråder privatpersoner och skogsägare från att utföra eget röjningsarbete.

– Ser du träd som fallit på en ledning, så anmäl det gärna till vår digitala tjänst på webbsidan. Det är viktigt att inte gå nära ledningar i detta skede. Bor du på landsbygden kan det vara en god idé att titta in hos närmsta grannen och se att allt står rätt till.