Hexicon, teknik- och projektutvecklare för flytande vindkraftparker, har beviljats två nya patent som ytterligare stärker bolagets IP-portfölj.

Svenska Patent- och registreringsverket (PRV) har efter en granskningsprocess godkänt Hexicons två senaste patentansökningar, bägge från 2018. Parallellt med Hexicons produktutveckling är IP-skydd och patent grundläggande för bolaget.

– Vi ser godkännandet som en bekräftelse på vår förmåga att vara innovativa och framåtsträvande. Ett direkt resultat av våra ständiga ansträngningar att skapa och utveckla konkurrenskraftig teknik, säger Niklas Hummel, CTO på Hexicon.

De två patenten beskriver unika särdrag i Hexicons design av flytande vindkraftsfundament. Flera nationella patent världen över väntas följa, vilket stärker Hexicons position på den globala marknaden. Ursprungligen bygger tekniken på kunskap som togs fram när svenska varven byggde flytande oljeplattformar på 1980-talet. De godkända patenten gäller den teknik som gör att plattformarna anpassar sig till vindriktningen och därmed maximerar effekten.

– Att positionera sig i topp inom ett nytt marknadssegment görs inte genom att enbart nyttja de konventionella tekniklösningarna. Att utmana det traditionella och att ha en förmåga att förnya är viktiga förutsättningar för framgång. De här nya patenten har stor betydelse för bolaget, säger Hexicons vd Henrik Baltscheffsky.

Flytande vindkraft är en exponentiellt växande global marknad där teknologier och leverantörer från havsbaserad vindkraft och oljeindustrin möts. Eftersom 66 procent av Nordsjöns vatten har djup på mellan 50 och 220 meter, har Europa en potential för flytande vindkraft uppåt 4 000 GW. Liknande bedömningar ses även för Nordamerika och Asien som också har goda förutsättningar för utbyggnad av flytande vindkraft.