Stor potential för energistandard

En internationell energistandard kan ge tusentals verksamheter stora besparingar i sina energikostnader. Men intresset i Sverige har hittills varit svagt. Lidl hör till undantagen.

Matkedjan Lidl har implementerat energiledningsstandarden ISO 50001 i sina svenska butiker och därmed uppnått stora energibesparingar. Lidl utgör ett undantag, kan man säga, eftersom standarden annars främst har använts av stora företag inom processindustrin.

– Lidl är smarta för de har fattat att ISO 50001 är användbar inte bara av de mest energiintensiva industrierna utan i många andra branscher, inte minst detalj- och mathandeln, säger Niclas Widell som är projektledare på SIS.

Energiledningssystemet ISO 50001 fick draghjälp i Sverige av styrmedlet PFE (programmet för energieffektivisering) som administrerades av Energimyndigheten och ledde till att stora, energiintensiva industrier inventerade och energieffektiviserade. Det innebär till exempel att Sandvik, Stora Enso och liknande företag idag har implementerat och följer denna standard. Utöver detta har intresset varit svagt, konstaterar Niclas Widell:

– Enligt vår statistik har cirka 200 företag tittat närmare på ISO 50001. Exakt hur många som följer den är högst sannolikt ännu lägre. Det är synd, tycker jag, för organisationer borde ropa efter internationellt förankrade standarder som hjälper dem att uppnå påvisbara energieffektiviseringar.

ISO 50001 är en mycket god vägledning för företag som vill genomföra en grundlig energikartläggning. Potentialen är stor och det är något som borde vara extra intressant inte minst i tider med så höga energipriser som vi har nu, konstaterar Niclas Widell:

– Den här första energikartläggningen är väldigt viktig i sig och kan vara extremt lönsam med tanke på de höga elpriserna. Samtidigt är den en förutsättning för att man ska kunna ta nästa steg, som innebär att klimatanpassa sin verksamhet.

Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef på Lidl, tillägger att Lidl lärt sig mycket under resans gång:

– Det är viktigt att alla förstår hur det egna beteendet påverkar energiförbrukningen. Därför utbildar vi alla medarbetare. Hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan och stärker vårt varumärke både internt och externt.

Hittills har alla åtgärder, som till exempel att förse kyldiskarna med dörrar eller återvinning av kondensvärmen, sparat 16.5 miljoner kWh på fem år för Lidl.