Nu står det klart att Solør Bioenergi AS förvärvar Åsnes Fjernvarme AS från de tidigare ägarna Eidsiva Bioenergi AS och Åsnes kommun. Som en del av affären tar Eidsiva Bioenergi över Solør Bioenergis värmecentral i Brumunddal och en mindre anläggning i Åkershagan/Kjonerud i Stange kommun. Genom den lokala närvaron i Åsnes har Solør Bioenergi goda förutsättningar för en fortsatt bra utveckling av fjärrvärmen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Verksamheten inom Åsnes Fjernvarme AS består av ett värmeverk baserat på förnybart biobränsle med tillhörande fjärrvärmenät vid Flisa i Åsnes kommun. Anläggningen levererar varje år cirka 6 Gwh med fossilfri fjärrvärme. Den tidigare ägaren har byggt anläggningen under de senaste fem åren och Solör Bioenergi vill nu vidareutveckla verksamheten i nära samarbete med lokala myndigheter och kunder.

– Fjärrvärmeutvecklingen i Brumunddal baseras på ett bra samarbete mellan Eidsiva och Solør Bioenergi sedan 2008. Båda parter är nu överens om att den bästa industriella lösningen är att ägandet till värmeanläggningen och fjärrvärmenät kommer på samma hand,” säger Ola Børke, chef för Eidsiva Bioenergi.

Solør Bioenergi har sedan starten 2003 utvecklats till en ledande aktör inom förnybar energi i Norge och Sverige. För närvarande omfattar energiförsörjningen drygt 2 Twh per år. För den norska delen av verksamheten ligger huvudkontoret i Kirkenær, bara 20 km från Flisa. I närheten finns även en värmeanläggning, placerad i Haslemoen.

– Genom den lokala närvaron har Solør Bioenergi goda förutsättningar för att få en nära, bra och rationell driftsplan för Åsnes fjärrvärme framöver. Fokus på fjärrvärme har varit – och är – mycket viktigt för att uppnå övergripande klimatmål och har avvecklat betydande mängder fossila bränslen. Dessutom frigör fjärrvärme mycket elektrisk kapacitet som minskar samhällets investeringar i elnätet. Något som i sin tur leder till att elen kan användas för bättre ändamål än värme, till exempel för elladdning, säger Hans M. Moss,COO Biomass & DH Norway.