Ringhals 3 tillfälligt ur drift & felsökning pågår

Ringhals 3 producerar för tillfället ingen el, efter att ett automatiskt reaktorsnabbstopp inträffat på onsdagskvällen. Vad som orsakat stoppet utreds. Alla säkerhetssystem har fungerat som de ska i samband med händelsen.

Händelsen inträffade vid 18.15-tiden på onsdagskvällen innan nyår. Snabbstoppet innebär att ingen el för närvarande produceras på Ringhals 3. För Ringhals 4 pågår elproduktionen som vanligt.

Säkerheten påverkas inte av händelsen vid Ringhals 3. Vad som orsakat det automatiska stoppet utreds av personal på plats.

Elmarknaden Nordpool har på onsdagskvällen preliminärt meddelats att Ringhals 3 kan vara tillbaka på nätet och producera el vid midnatt på torsdagen.

Mer information ges på webbplatsen när det finns tillgängligt, det gäller även uppdaterad prognos för när Ringhals 3 kan vara tillbaka i normal drift.

Just nu på Ringhals håller man på att ringa in orsaken till det automatiska snabbstoppet i reaktorn på Ringhals 3 under onsdagen. Anläggningen kan enligt prognosen producera el igen vid midnatt fredag den 31 december.

Mer personal kallades in under torsdagsmorgonen och arbetet med felsökningen pågår med de resurser som behövs.

Felsökning och analys pekar mot att det är en obefogad signal från ett styrsystem som har aktiverat snabbstoppet. Alla säkerhetsfunktioner har svarat som de ska i samband med händelsen.

Det handlar om system som är komplicerade och omfattande, med många komponenter som tar tid att metodiskt söka igenom. Mer tid behövs för den noggranna felsökningen och tidpunkten för när Ringhals 3 beräknas vara tillbaka på elnätet igen är därför framflyttad till midnatt, 31 december. Detta meddelades till marknaden under torsdagseftermiddagen.

Ringhals 4 producerar el till elnätet med normal produktion.