Medarbetare omkommen i arbetsplatsolycka

Den 2 juni inträffade en arbetsplatsolycka i Moskosel i Norrbotten där en av Vattenfall Services Nordics medarbetare skadades så allvarligt att han trots sjukvårdens insatser har avlidit. Krishantering och utredning har påbörjats.

I samband med ett underhållsarbete på Svenska kraftnäts ledning från Grundfors till Porjus i Moskosel, Norrbotten, skadades en av Vattenfall Services Nordics medarbetare så allvarligt att han senare avled, detta trots insatser med hjärt-lungräddning på plats och ambulanshelikopter till sjukhus.

Krishantering för anhöriga och kollegor pågår. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket och polisen. En utredning för att fastställa vad som inträffat har påbörjats.

– Det är med stor sorg jag har nåtts av uppgifterna om denna tragiska olyckshändelse. Mina tankar går i första hand till medarbetarens familj och vänner men även till alla kollegor. Händelser som denna påverkar oss alla och det är mycket allvarligt när det sker. Vi behöver nu göra en grundlig undersökning och intensifiera vårt arbete med att göra allt vi kan för att olyckor likt denna inte ska kunna hända, säger Anna Borg, vd på Vattenfall