Jesper Svensson blir ny vd för Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, den 1 september 2021. Han efterträder Lovisa Fricot Norén som avgick 31 mars i år.

Jesper Svensson kommer närmast från Siemens-koncernen där han bland annat arbetat med elnät och intelligens inom fastigheter i syfte att bidra till hållbarhetsmålen och reducerade CO2-utsläpp.

– Jesper Svensson har den kompetens och kunskap som behövs när det gäller att utveckla Tekniska verkens nätsida. Nätbolagen står inför stora omvandlingar och måste klara av den ökade efterfrågan på förnyelsebar el, som produceras i allt snabbare takt. Jesper har stor erfarenhet av förändringsarbete och han har en gedigen ledarskapserfarenhet, som han tar med sig till Tekniska verken-koncernen. Han har också jobbat mitt i det nya energilandskapet, vilket kommer att vara till stor nytta i den utvecklingsresa som Tekniska verkens nätsida nu gör. Jag hälsar Jesper varmt välkommen som ny vd för vår nätsida, säger Charlotta Sund, vd på Tekniska verken.

-Tekniska verken är för mig ett modernt, framåtinriktat och framförallt hållbarhetsfokuserat företag. Jag ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med alla kunniga kollegor få fortsätta att verka för att leverera ett robust och tillförlitligt elnät, samtidigt som vi ska ta vara på alla möjligheter elektrifieringen av samhället öppnar upp för, säger Jesper Svensson.

Lovisa Fricot Norén avgick som vd för Tekniska verken Linköping Nät AB och Tekniska verken Katrineholm Nät AB, på egen begäran 31 mars 2021.