Jag trodde att energibranschen var tråkig och omodern

Framtidens kraftsystemanalytiker och ställverksingenjörer går just nu på högstadiet, men vet de om sitt kommande yrkesval? Traineeprogram, aspirantprogram och sommarjobb – det finns flera vägar in i branschen och till Svenska kraftnät.

Energibranschens långsiktiga kompetensförsörjning är en fråga som står högt på agendan. Många aktörer inom energibranschen, precis som Svenska kraftnät, har länge arbetat systematiskt med att attrahera rätt kompetens, så snart den är färdig att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Med andra ord läggs stort fokus på att synas och presentera sig som arbetsgivare, och energibranschen som ett naturligt val, för studenter, nyexaminerade och unga på arbetsmarknaden.

– Det är tydligt att vårt behov av att rekrytera ny kompetens blir större och större, i och med att vårt uppdrag och kraftsystemets utmaningar ökar. Vi verkar i en framtidsbransch, säger Josefine Elinder, HR-specialist på Svenska kraftnät.

Flera vägar in i branschen och till Svenska kraftnät
Det nya aspirantprogrammet, det populära traineeprogrammet, årliga möjligheter till sommarjobb och flertalet samarbeten med energibranschens aktörer är pågående insatser på Svenska kraftnät. Många anställda på myndigheten engagerar sig också i mentorskapsprogram som i förlängningen syftar till att stärka och bredda bilden av att jobba i energibranschen.

– Att tidigt presentera ingenjörsyrket som ett alternativ för barn och unga är ofta avgörande för att de ska välja det spåret. På många håll i samhället arbetar aktörer för att barn ska kunna bibehålla sitt teknikintresse även uppåt i åldrarna och få förebilder för sina framtida yrkesval, säger Josefine Elinder.

Traineeprogrammet – en bred introduktion
Sandra Thengius är en av Svenska kraftnäts traineer, det innebär att hon inom ramen för sitt första anställningsår introduceras brett till Svenska kraftnäts verksamhet genom att varva projekt med utbildning. Att rikta in sig på elkraft och söka sig till branschen var långt ifrån en självklarhet. Trots att Sandra valde att utbilda sig till civilingenjör inom energi och miljö på KTH kändes inte elkraft som ett förstahandsval.

– Jag var helt säker på att jag ville rikta in mig på miljö och hållbarhet i företag. Elkraftteknik fanns som valbart masterprogram i utbildningen, men jag tyckte att det lät som det tråkigaste tänkbara ämnet och att det inte var något för mig, säger Sandra Thengius.

Lärarna visade Sandra vägen till elkraft
Enligt Sandra var anledningen till att alternativet framstod som tråkigt, att hon hade helt fel bild av området. Allt hon som ung student stötte på såg likadant ut: en gammalmodig bransch med bygghjälmar, elskåp och mansdominans. Den bilden fastnade hos henne, tills det en dag fanns en obligatorisk kurs i elkraft på schemat och en engagerande lärare som öppnade Sandras ögon.

– Min lärare lyckades visa på bredden inom elkraft och vilka utmaningar det finns på området. Att det är ett avgörande område för att samhället ska fungera. Jag fick också förståelse för vilken roll både bygghjälmarna och elskåpen spelar. Det var så mycket större än vad jag visste och hans sätt att lära ut gjorde att jag följde honom när jag valde mina kurser, berättar Sandra Thengius.

Att bli ingenjör var inte heller en självklarhet, även om intresset för matte alltid har funnits där. Ingen i Sandras familj eller släkt jobbar med teknikrelaterade frågor, istället har hennes intresse kommit från lärare och klasskompisar.

– Min mattelärare på högstadiet såg att jag var intresserad och anpassade nivån efter mig. Jag och några kompisar fick möjlighet att köra på i en högre hastighet. Vi fick uppgifter utifrån vår individuella nivå, inte utifrån kursplanen. Den läraren inspirerade och utmanade mig på rätt sätt. Han är grunden till att jag valde naturvetenskaplig inriktning till gymnasiet, säger Sandra Thengius.

”Vi behöver visa vårt spännande och viktiga arbete”
När det var dags att söka in till gymnasiet föll valet på Norra Real, som ligger ett stenkast ifrån KTH i Stockholm. Parallellt med att gymnasietidens kurser och labbar genomfördes i KTHs lokaler växte Sandras målbild fram, hon ville dit. Som en röd tråd genom Sandras väg in i energibranschen finns goda pedagoger som inspirerat henne på rätt sätt och påverkat hennes val. Sandra tycker att det är viktigt att energibranschens aktörer jobbar aktivt för att bredda den framtida kompetensbasen och visa att det är en bransch där alla behövs. Om nya utmaningar ska kunna lösas, måste nya perspektiv tillföras. Därför är det viktigt med en bra blandning av personer och kompetenser.

– Jag tycker idag att jag har saknat förebilder som visar upp bredden inom elkraftsämnet och energibranschen. Vi behöver visa vårt spännande och viktiga arbete och hur olika vi som jobbar i branschen är. Jag önskar att jag hade upptäckt det tidigare, avslutar Sandra Thengius.