Västtrafik halverar utsläpp på bara ett år

Ett år efter Västtrafiks storlansering av elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille börjar nu miljövinsterna märkas. Under året som gått beräknas utsläppen av kväveoxider i busstrafiken halverats och utsläppen av koldioxid i minskat med 10 procent som en följd av elektrifieringen.

Den 13 december 2020 satte Västtrafik in 145 nya elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille. När årsdagen för lanseringen nu närmar sig syns effekterna av att man börjat köra helt elektriska bussar fria från utsläpp och buller.

Enligt Västtrafiks prognoser har utsläppen av de hälsofarliga kväveoxiderna i busstrafiken nästan halverats, från 108 ton 2020 till 58 ton år 2021.

Redan innan elektrifieringen drevs alla bussar av förnybara drivmedel som biogas och biodiesel.

– Det här är fantastiska siffror, samtidigt som man ska komma ihåg att utsläppen från vår busstrafik redan var väldigt låga. Nu fortsätter vi jobba mot målet att all kollektivtrafik i städerna ska vara helt elektrifierad senast 2030, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

Halvering av kväveoxider

Förutom utsläppen av kväveoxid syns även stora skillnader i koldioxidutsläppen. De har minskat med 10 procent under året, från 16 500 ton år 2020 till 14 500 ton år 2021. Elbussarna har även haft positiv effekt på utsläppen av partiklar. Under året beräknas de ha minskat med cirka 19 procent, från cirka 900 kilo till 730 kilo.

Transdev är det trafikföretag som äger och kör bussarna på uppdrag av Västtrafik.

– Förutom alla positiva effekter på klimatet har elbussarna också positiv påverkan på oss människor. Det blir tystare i våra städer och våra förare får en bättre arbetsmiljö med minskat buller och mindre vibrationer, säger Anders Ekman, affärschef Göteborg, Mölndal och Partille på Transdev.

100 nya elbussar

Västtrafik kör Nordens största flotta av elbussar, med cirka 220 elbussar på flera orter runt om i regionen. Redan nästa år kommer cirka 100 nya elbussar att börja köra och till 2030 beräknas alla Västtrafiks 700 stadsbussar vara elektriska.