Just nu är det högsäsong för åskväder. Sverige träffas av cirka hundra tusen blixtnedslag varje år, samtidigt är elnäten känsliga för åsknedslag. Vattenfall Eldistributions driftcentral i Trollhättan följer hur åskväder drar fram och höjer beredskapen inför risk för oväder och störningar i elförsörjningen.

– Driftcentralens övervakningssystem gör att vi kan se alla blixtnedslag i realtid. Vi kan på så vis följa en åskfronts utveckling när den exempelvis kommer in från ost via Östersjön/Finland, eller väst via Skagerack/Kattegatt/Danmark, säger Mattias Karlsson, samordnare i Vattenfall Eldistributions driftcentral.

Driftcentralen får dagliga prognoser och varningsmail för åska/oväder från SMHI, men också möjlighet till direktkontakt med meteorolog för att diskutera vädersituationen djupare.

– Om vi befarar stor risk för störningar i elnätet bemannar vi driftcentralen med extra operatörer eller lägger fler i beredskap för att snabbt kunna bemanna upp om det krävs. Vi har även en tät dialog med våra entreprenörer om lämpliga åtgärder i fält i de områden som kan bli berörda, förklarar Mattias.

Ett blixtnedslag kan orsaka stor skada. Genom att gräva ner elledningar och utrusta ställverk och transformatorstationer med olika typer av överspänningsskydd/åskskydd så undviker Vattenfall Eldistribution många skador på utrustningen i elnätet.

Vid ett blixtnedslag i en elledning kopplas ofta strömmen tillbaka automatiskt efter en stund när spänningen åter är normal i elnätet, men inte alltid, beroende på om nedslaget orsakat ett bestående eller övergående fel. Kraftiga blixtar slår med enorm kraft och vid direktträffar kan utrustning skadas. En blixt består av luft, som är så varm att den blir självlysande. Temperaturen är 30 000 grader – fem gånger högre än på solens yta. Blixten rör sig med ljusets hastighet, 300 000 kilometer per sekund.

– Därför skickar vi inte ut montörer under ett rasande åskväder, det vore alltför farligt. Det är väldigt viktigt att både montörerna i fält och operatörerna i Driftcentralen har koll på hur åskan utvecklar sig, allt för att vi ska kunna bedriva ett så säkert arbete i fält som möjligt, betonar Mattias.

När blixten slår ned i eller i närheten av en ledning bildas hög spänning som kan ledas vidare långa sträckor i ledningsnätet. Om elektroniska apparater är inkopplade på nätet riskerar dessa att skadas. Risken är stor även om blixten slår ner flera kilometer bort.

Så här skyddar du ditt hus

Känslig elektronisk utrustning kan delvis skyddas med ett överspänningsskydd. Effektivast är överspänningsskydd som monteras vid husets inkommande el- och teleledningar. Apparater som har både el- och teleanslutningar är extra känsliga.

– Allra bäst är att dra ut sladdar till känslig elutrustning, tv, telefon, datorer och modem i god tid. Att slå ifrån en strömbrytare gör ingen nytta, säger Mattias och tipsar:

– Räkna antalet sekunder från det att du ser blixten tills du hör dundret. Dela med tre så får du avståndet från blixten i kilometer. Hörs åskan mindre än tio sekunder efter blixten är avståndet tre kilometer – farligt nära.

Åskledare på taket skyddar bara huset från skador från direkta blixtnedslag. Elektriska apparater är fortfarande helt oskyddade.