Elfärjor på frammarsch

Detta är Färjerederiets största satsning någonsin och ingår i Vision 45, planen för en klimatneutral färjetrafik år 2045. Elfärjorna ska trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård.

– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef, Trafikverkets Färjerederi. Foto: Trafikverket.
– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef, Trafikverkets Färjerederi. Foto: Trafikverket.

Det var det Nederländska varvet Holland Shipyards Group som vann upphandlingen om bygget av Färjerederiets fyra nya elfärjor. De kommer att gå i trafik på Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. De ska i första hand gå på el men har backupmotorer som går på HVO, ett miljövänligt dieselsubstitut.

– Det här är den största investering som Färjerederiet någonsin gjort och är ett stort steg både för klimatet och i teknikutveckling för säkrare sjöfart, säger Erik Froste, rederichef.

Första elfärjan levereras sommaren 2024
Den 4 oktober signerades kontraktet på för: Två frigående hybrid elfärjor med fyra automooring anläggningar och två laddstationer. En simulatoranläggning och ett fjärrstyrningscenter. Tilldelningen omfattar hela upphandlingen. Fyra färjor, åtta automooring anläggningar, fyra laddningsutrustningar med mera, total omslutning på denna tilldelning är 1miljard kronor. Leverans av första färjan blir kring sommaren 2024. Sedan kommer de andra med ungefär ett års mellanrum.

De nya vägfärjorna ingår i Färjerederiets Vision 45
En plan för att alla våra färjor ska vara klimatneutrala senast år 2045. De ska utrustas med smart teknik och kunna korsa färjeleden med endast en knapptryckning. Vid fartygets ankomst förtöjer de helt själva, fäller upp bommarna så att bilarna kan köra av. Under lossning och lastning pågår laddning av batterierna från landström. Laddningen får bara ta den tid lasthanteringen pågår, cirka fyra minuter. Även om färjorna är utrustad med mycket digitaliserings- och automatiseringsteknik så kan de även köras som en vanlig färja.

– Tekniken fungerar som ett stöd för personalen. Det tekniska systemet höjer säkerheten och gör det datorer gör bäst – lär sig att upprepa samma handlingsmönster. På så sätt hittas den mest miljövänliga körningen, förklarar Erik Froste. Se gärna vår framtidsfilm om Vision 2045 där vi börjar år 2045 med en tillbakablick på vår tid nu!
Se framtidsfilmen Vision 45

Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi. Årligen genomförs 22 miljoner personresor och 12 miljoner fordonstransporter. Vägfärjan är ett bra miljöval. På färjan får bilarna stänga av motorn och åka kollektivt.