Var tredje chef väljer att arbeta mer från kontoret för att spara el hemma, det visar en undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy. Det är dubbelt så många som medarbetarna. 

 

I december har elpriserna mer än dubblats på flera håll i landet. Kyla och oplanerade kärnkraftsstopp har lett till årsrekord av elpriserna, om än inte lika högt som i december förra året. En undersökning av elhandelsbolaget Nordic Green Energy visar att var tredje chef väljer att jobba mer från kontoret för att spara el hemma.

– Det är anmärkningsvärt att just cheferna nyttjar arbetets resurser för att dra ner på sina egna kostnader då de oftast har högre lön, säger Björn Visell, Affärsområdeschef på Nordic Green Energy.

– Det är alltid svårt att sia om elpriserna då det är många faktorer som spelar in, men vi har många vintermånader framför oss. Om kylan håller i sig riskerar vattenmagasinen att frysa och elproduktionen störas, vilket kan ge högre elpriser.

Särskilt vanligt bland unga

Att välja bort hemmajobb för att spara el är inte lika vanligt bland andra medarbetare och av dessa svarar endast 14 procent att de jobbar mer på kontoret för att spara el hemma. Undersökningen visar dock att fenomenet är särskilt vanligt bland unga och nästan hälften mellan 18–29 år väljer bort hemmaarbetet för att spara el på hemmaplan.

– Efter förra årets höga elpriser är det tydligt att det svårt för många att få ekonomin att gå ihop, inte minst för yngre personer som är nya i arbetslivet och inte har hunnit spara ihop en buffert för oförutsedda utgifter. Nu har vi dessutom ett helt nytt läge med ökade räntekostnader vilket försvårar det för hushållen ytterligare, säger Björn Visell.

Om undersökningen: Undersökning genomfördes under april 2023 av PFM Research på uppdrag av Nordic Green Energy. 2100 anställda och egenföretagare över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.