Per Eckemark, chef för division Nät inom Svenska kraftnät och värd för NordInvest-mötet.

De nordiska kraftsystemen är sammanlänkade och har gemensamma utmaningar. Därför finns det ett behov av att träffas och samarbeta kring gemensamma frågeställningar. I midsommarveckan stod Svenska kraftnät värd för ett möte med sina nordiska motsvarigheter.

Det var gäster från de systemansvariga operatörerna Energinet (Danmark), Fingrid (Finland), Landsnet (Island) och Statnett (Norge) som kom till Stockholm och Svenska kraftnät den 20-21 juni. Grupperingen som kallas NordInvest brukar träffas halvårsvis för att ta upp aktuella frågor.

Per Eckemark– Kraftnäten i de nordiska länderna är nära sammankopplade och vi och våra kollegor i grannländerna samarbetar för att utveckla våra kraftsystem så effektivt som möjligt. Vi ser också att vi till stora delar har samma utmaningar när kraftsystemen förändras för att möta det stora behovet av mer el som följer av energiomställningen och den omfattande elektrifieringen, säger Per Eckemark, chef för division Nät inom Svenska kraftnät och värd för NordInvest-mötet.

Temat för Stockholmsmötet var just Capacity Management, det vill säga frågor kring hur de olika länderna klarar att möta upp behoven med de investeringar som krävs framöver. Trots att ländernas systemansvariga operatörer är organiserade på olika sätt och att energimixen i länderna skiljer sig åt så är utmaningarna väldigt likartade. Energiomställningen leder till ökade elbehov och kraftsystemen behöver förstärkas.

Inför mötet hade deltagarna fått i uppgift att fundera över vilka utmaningar de ser framöver, men också att ge förslag på områden för fördjupat samarbete organisationerna emellan. Utmaningar som nämndes var bland annat risken för brist på kompetens och på kritiska komponenter när alla länder (inte bara i Norden) satsar samtidigt, samt långa ledtider och beroenden till olika politiska beslut. Bland samarbetsförslagen nämndes exempelvis områden som utbildning, reparationsberedskap och teknikval.