Alenius tar plats i styrelsen & går in som VD för Drivkraft Sverige

Jessica Alenius har en gedigen erfarenhet av ledningsarbete samt av påverkan och kommunikation. Jessica kommer närmast från BIL Sweden, fordonstillverkarnas branschorganisation, där hon haft tjänsten som vice VD.

Arbetet i Drivkraft Sverige handlar om att ta vid och utveckla det förändringsarbete som påbörjats de senaste åren i organisationen och i branschen.

”Drivmedelsbranschen går igenom en stor förändring just nu, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Jessica tar med sig relevant erfarenhet och nätverk i sin nya roll”, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Drivkraft Sverige.

”Jag är hedrad och glad för förtroendet att leda Drivkraft Sverige som organiserar branschens viktigaste aktörer. Drivkraft Sverige ska uppfattas som en konstruktiv part som bidrar till omställningen. Att möta både politikernas och marknadens krav blir en utmanande uppgift. Sverige behöver hållbara mobilitetslösningar och jag ser fram emot att förverkliga det tillsammans med branschen”, säger Jessica Alenius.

Jessica Alenius tillträder den 1 februari 2022.