HYBRIT:s vätgaslager har framgångsrikt testats kommersiellt på elmarknaden, vilket markerar ett viktigt steg i industrins övergång till mer hållbara lösningar. Genom att använda fossilfri vätgas kan stål produceras utan fossila bränslen. Dessutom kan lagring av vätgas minska de rörliga kostnaderna för dess produktion med 25 till 40 procent.

HYBRIT, som startades 2016, är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Under en månads tid användes vätgaslagret direkt på elmarknaden för att producera vätgas från förnybar el till lägsta möjliga kostnad. Vätgasen levererades sedan kontinuerligt till SSAB.

Vattenfalls optimering av handel och drift visade mycket positiva resultat, trots en period med små prisvariationer. ”Genom att använda lagret i praktiken kunde vi se i realtid hur mycket pengar som sparades”, säger Marie Anheden, senior projektledare på HYBRIT.

Forskningen kring vätgaslagret, beläget nära HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå, har hittills visat lovande resultat. Lagret har en kapacitet på 100 kubikmeter och har visat sig vara effektivt för snabba tömningar och påfyllningar.

Mikael Nordlander, chef för Vattenfalls industrisamarbeten, betonar vikten av dessa resultat: ”Fossilfri vätgas är avgörande för industrins övergång. Storskalig vätgaslagring kan stabilisera elanvändningen och göra vätgasförsörjningen mer kostnadseffektiv.”

Stefan Savonen från LKAB tillägger att dessa framsteg är avgörande för företagets planer på att helt övergå till fossilfri järnproduktion till 2050.

Tomas Hirsch från SSAB uttrycker sin tillfredsställelse över samarbetets framgång: ”Detta ger oss förtroende att fortsätta utveckla en fossilfri värdekedja.”

Fakta:

  • Vätgaslagret startades sommaren 2022 och testerna fortsätter till 2024.
  • Lagret använder LRC-teknik (Lined Rock Cavern) för vätgaslagring.
  • Vätgasen produceras genom vattenelektrolys med förnybar el.
  • Pilotlagret har en kapacitet på 100 kubikmeter och kan trycksätta vätgas upp till 250 bar.
  • En fullskalig anläggning kan lagra energi motsvarande fyra dagars produktion för ett stort stålverk.
  • Vattenfall, SSAB och LKAB har investerat 200 miljoner kronor i projektet, med ytterligare 52 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.