Hybridparker som kombinerar flera tekniker erbjuder nya möjligheter

Hybridparker som kombinerar vind- och solkraft, batterier och så småningom även elektrolysanläggningar blir mer kostnadseffektiva tack vare att de olika teknikerna kan dela på en och samma infrastruktur, till exempel vägar, nätanslutningar, transformatorstatione och dessutom kan de ha en stabiliserande effekt på nätet.

En hybridpark består av att olika tekniska lösningar kombineras, exempelvis vindkraftverk, solpaneler, batterier och elektrolysanläggningar för att producera, lagra eller använda fossilfri energi på en enda plats.

Parker där flera tekniska lösningar kombineras är inte bara en dagslända. Faktum är att det kan vara ett krav för att tillstånd ska medges, något man till exempel gjort i Tyskland för deras så kallade innovationsupphandlingar.

Vattenfall utvecklade och byggde Europas allra första hybridpark i Storbritannien 2016. Då byggdes en solkraftspark bredvid de befintliga vindkraftparkerna i Parc Cynog och Pendine. Vattenfall var även först med att kombinera kommersiell anläggning för batterilagring med en vindkraftpark, nämligen i Pen y Cymoedd, också den i Wales i Storbritannien.

– Vi tror att hybridparker kommer att bli allt viktigare i energilandskapet och för Vattenfalls affärsmodeller som bygger på förnybart. Vi tycker därför att det är mycket spännande att få vidareutveckla den här tekniken tillsammans med vårt skickliga internationella team. Det kommer att stärka Vattenfalls konkurrenskraft, säger Franziska Schuth, t.f. Director Business Development på affärsområde Vind. För en del av våra projekt tittar vi närmare på möjligheten att kombinera fyra olika tekniker genom att lägga till en elektrolysanläggning som ska producera fossilfri vätgas för konsumenter i närliggande industriområden.

Ända sedan 2019 har olika affärsområden arbetat med att utveckla hybridpark-tekniken, men också med att ta fram en struktur för interna processer och hur man ska uppföra en hybridpark.

Nu har Vattenfall Vind beslutat att kombinera sina sakkunniga i ett virtuellt team inom Business Development avdelningen. Tanken är att öka effektiviteten för framtida projekt där flera tekniker ska kombineras i en enda hybridpark och där arbetet sker i internationella team.

Vattenfall har omfattande erfarenhet av att utveckla och bygga hybridparker:
Haringvliet-2.jpg

Haringvliet (Nederländerna)
Vid hybridparken Haringvliet i Nederländerna har Vattenfall kombinerat batterier, vind- och solkraft för allra första gången. Parken ska invigas senare i år.

Curslack.jpg

Curslack-Hamburg (Tyskland):
Vattenfall deltar i ett forskningsprojekt i Hamburg, och sedan 2018 driver man en batterilagringsanläggning invid en vindkraftpark som syftar till att undersöka nya tekniska lösningar som kan bidra till att stabilisera nätet.

Princess-Alexia.jpg

Princess Alexia (Nederländerna)
Vid vindkraftparken Princess Alexia i Nederländerna är 88 BMW-batterier på totalt 3,2 MW integrerade i ett jättebatteri för lagring av elektricitet från vindkraft.

Pen-y-Cymoedd.jpg

Parc Cynog (Storbritannien)
I Parc Cynog har 5 MW solkraft och 3,6 MW vindkraft placerats tillsammans för att öka nätanslutningens kapacitet. Detta var den första i Europa där sol- och vindkraft kombinerats.

Park-Cynog.jpg

Pen y Cymoedd (Storbritannien)
Vid den aktiva vindkraftparken Pen y Cymoedd i Storbritannien har Vattenfall installerat ett batterilagringssystem på 22 MW. Projektet var det första där vindkraft och batterier kombinerades i denna skala. Batterianläggningen levererar frekvensbalanserande tjänster till det brittiska stamnätet.

Pågående projekt
Ray (Storbritannien)
Vid den befintliga vindkraftparken Ray i Storbritannien utvecklar Vattenfall ett batterilagringssystem på 20 MW/40 MWh som ska erbjuda det brittiska nätet såväl stödkraft som flexibilitet.

Slufterdam (Nederländerna)
Vattenfall undersöker möjligheterna att utnyttja förnybar el från vindkraftparken Slufterdam för att producera vätgas vid en anläggning i den närbelägna hamnen i Rotterdam.

Eemshaven (Nederländerna)
I norra Nederländerna undersöker Vattenfall möjligheterna att uppföra en storskalig solkraftpark vid den befintliga landbaserade vindkraftparken i Eemshaven.

Av Diane Vrielmann