Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

– Jag är mycket glad att välkomna Lovisa Fricot Norén som ny chef för affärsenheten Värme Sverige. Med sin mångåriga erfarenhet från både energibranschen och infrastrukturområdet är hon mycket väl lämpad för att utveckla och driva vår svenska värmeverksamhet. Hennes operativa och strategiska erfarenhet i kombination med hennes gedigna ledarskapserfarenhet gör det möjligt för henne att tillsammans med det mycket kompetenta teamet på plats ta Värme Sverige till nästa nivå, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsområde Heat och medlem av koncernledningen.

Lovisa Fricot Norén är för närvarande chef för Tekniska verken i Linköpings affärsområde nät och vd för koncernens elnätsföretag med ansvar för elnät, belysning, mätteknik, inklusive fält- och projektdrift.

Lovisa är idag också styrelseledamot i GEODE, en energiindustriorganisation som representerar europeiska små och medelstora el- och gasnätföretag på EU-nivå, samt medlem av Insynsrådet för elberedskap vid Svenska Kraftnät. Lovisas tidigare befattningar inkluderar bland annat operativ chef i Utsikt Bredband AB, ett fiberbredbandsnätföretag. Där hade hon både operativt och strategiskt ansvar med särskilt fokus på förändringsledning, affärsutveckling, leverans och ledning.

– Jag ser fram emot att börja arbeta i Vattenfall och affärsenheten Värme Sverige. Det är med stort intresse och respekt för den välutvecklade verksamheten och organisationen jag tar på mig denna viktiga uppgift. Jag brinner för det framtida energisystemet och affärsområdet Heats mycket viktiga roll så jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla engagerade och kompetenta medarbetare på Vattenfall, säger Lovisa Fricot Norén.

Lovisa Fricot Norén börjar på Vattenfall den 1 augusti.