Styrelsen för Arise AB (publ) har beslutat att tillsätta Per-Erik Eriksson, nuvarande Operativ chef, som tillförordnad VD från och med den 21 juli 2021. Nuvarande VD, Daniel Johansson, kvarstår i tjänst till dess och fortsätter därefter under sin uppsägningstid som resurs i organisationen. Rekryteringen av efterträdare till nuvarande VD pågår.

Halmstad 15 juni 2021