Svenska kraftnäts styrelse har utsett Peter Wigert, finansdirektör, till ställföreträdande generaldirektör för Svenska kraftnät. Peter tillträder befattningen den 18 mars.

– Jag är mycket glad att styrelsen beslutat att utse Peter Wigert till ny stf GD för Svenska kraftnät. Peter har en gedigen kompetens om energisektorn från tidigare yrkesliv, och i sin roll som finansdirektör hos oss en mycket god bild av hela vår verksamhet. Finansavdelningen har också en naturlig och nära kontakt med såväl styrelse som departement, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Peter Wigert fortsätter således som finansdirektör. I rollen som stf GD efterträder han Ulrika Hesslow. Som tidigare har meddelats lämnar hon Svenska kraftnät den 1 maj för att tillträda tjänsten som generaldirektör för Energimarknadsinspektionen.