WIBAX har investerat i en terminal i Gävle och tanken med detta är att fortsätta stärka distributionskedjan. – Genom att investera i egna terminaler säkerställer vi att finnas nära våra kunder och minimera frakt med tankbil så långt som det är möjligt, säger Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics.

Wibax har nu nio terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige samt en i Jakobstad, Finland. Wibax samtliga terminaler håller en mycket hög standard, med högt ställda krav på säkerhet. Även den nya terminalen i Gävle är i gott skick och uppfyller alla tillståndskrav. Den ligger precis intill hamnen och har kapacitet att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Terminalen i Gävle har en cistern som rymmer ca 6 000 m³. Idag kan Wibax samtliga terminaler totalt lagra ca 460 000 m³.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Säkerhets- och servicegraden är mycket hög och kunder har exempelvis möjlighet att via webblösningar se aktuella nivåer och uttag. Ambitionen med terminalerna är att finnas nära kunderna och minimera frakt med bil så långt som möjligt. Genom god planering och kombinationer av olika transportslag, lagring och returflöden minimeras returfrakter och vi skapar effektiva logistikflöden åt våra kunder.

-För Wibax är det oerhört viktigt med långsiktiga och seriösa satsningar att finnas nära våra kunder så att vi kan skapa en effektiv logistik med sunda och ansvarsfulla transporter, säger Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics