Styrelsen i ES Energy Save Holding AB (”ES Group”) kommer att kalla till extra bolagsstämma där Per Wassén nomineras till ny styrelseledamot. Per Wassén kommer närmast från ett drygt tioårigt uppdrag för PowerCell där han mellan 2008 och 2015 var styrelseordförande och mellan 2015 och 2020 VD.

Styrelsen för ES Energy Save Holding AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om inval av Per Wassén till ES Energy Save Holding AB:s styrelse. Kallelsen till stämman kommer att publiceras separat under de kommande dagarna.

Per Wassén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare, dock äger han 13 000 aktier i ES Group, dessa aktier har förvärvats i marknaden sedan bolagets notering på Spotlight Stock Market.

Leif Åkerblad, styrelseordförande i ES Energy Save Holding AB:

– Vi kommer att dra stor nytta av Per Wasséns omfattande erfarenheter, hans kunnande inom energisektorns transformering mot förnyelsebara energisystem och hans breda kontaktnät i branschen. I den exekutiva roll han hade inom Volvokoncernen var han delaktig i utvecklingen av flera applikationsområden, en erfarenhet som väger tungt i hans förtroendeuppdrag hos oss på ES Group. Han är en ytterst kompetent person med stora erfarenheter av att kommersialisera och industrialisera nya verksamhetsgrenar. Vi är mycket glada över att få samarbeta med Per och på våra två största aktieägares vägnar, Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (genom Project Air AB), och till uppenbar fördel för alla aktieägare, välkomnar jag Per Wasséns nominering till ES Groups styrelse, ES Group.

Per Wassen säger:

– ES Group har samlat ett hårt arbetande team som levererar innovativa och högkvalitativa lösningar inom den pågående energiomställningen. Jag ser ett kompetent och dedikerat team med ett stort driv att uppnå sin vision om att erbjuda bolagets kunder något som är unikt på marknaden. Energimarknaden genomgår ett paradigmskifte och bolagets produkter skapar förutsättningar och synergier mellan olika energitekniker, vilket kommer att krävas för att samhället skall klara utmaningarna i den pågående energiomställningen. Det är spännande att kunna bidra till den utvecklingen där jag gärna vill utmana och hjälpa styrelse och ledning att stärka företagets marknadsnärvaro globalt och att accelerera den pågående industrialiseringsprocessen.

Per Wassén är född 1961 och är svensk medborgare. Förutom tidigare styrelseuppdrag i flera privata företag har han varit vVD Corporate Strategy and Business Development på AB Volvo, Investment Director i Volvo Group Venture Capital, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB, och VD och koncernchef i PowerCell Sweden AB. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och en civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Wassén har för närvarande styrelseuppdrag i Impact Coatings AB. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsen i ES Group består i dag av Leif Åkerblad, Inge Olausson, Bo Westerberg samt bolagets grundare Christian Gulbrandsen och Fredrik Sävenstrand (Vd).