planerar att inleda ett samarbete, där delar av respektive parts huvudaffär kombineras för att erbjuda ett koncept för eltjänster till vindkraftparker.
– Vi vet att våra kunder efterfrågar helhetskoordinering av vindkraftparker. Genom ett samarbete där vi koordinerar och Lapplands Elnät utför eltjänsterna kan vi möta upp även det behovet och erbjuda en branschunik helhet, säger Pär Dunder, vd för W3 Energy.

W3 Energy driver, förvaltar och optimerar vindkraftparker i Sverige och ansvarar idag för koordinationen för cirka 10 % av den svenska vindkraftsproduktionen. Lapplands Elnät AB ingår i ONE Nordic-koncernen och är en ledande leverantör av eltjänster inom vindkraft i norra Sverige. Tillsammans har de två Norrlandsföretagen nu tecknat en avsiktsförklaring om att inleda ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring eltjänster för vindkraftparker, till exempel felsökning, felavhjälpning och förebyggande underhåll av ställverk och kablar.

Branschunikt erbjudande
För W3 Energy kommer det nya konceptet att vara den sista pusselbiten, som kompletterar företagets befintliga erbjudande och skapar en helhetslösning inom koordinering av vindkraftparker som är unik i branschen. Pär Dunder berättar:
– För oss känns det bra att våra kunder bara behöver ha en kontakt att vända sig till och just eltjänster är ju en så viktig del av en vindkraftsparks behov. Nu har vi även den kompetensen inhouse och har ett erbjudande som vi är ensamma om på marknaden. I Lapplands Elnät har vi den trygga och kompetenta samarbetspartner som krävs för att kunna göra eltjänster till en ny hörnsten i vårt erbjudande inom Active Asset Management för vindkraftsparker.

”Renodling av det vi är bäst på”
Även Tomas Ölvebring, vd för Lapplands Elnät AB, ser fram emot vad samarbetet och det nya konceptet inom eltjänster för vindkraftparker kan medföra i framtiden:
– Vi har arbetat tillsammans med W3 Energy i ett flertal lyckosamma projekt genom åren och ser att vi genom renodling av det vi är bäst på kan bli ännu starkare gemensamt. Genom detta samarbete blir vi unika på marknaden, med ett komplett utbud inom både Active Asset Management (AAM) och eltjänster. Avtalet är ett betydande kliv i vår affärsstrategi att utöka vårt geografiska arbetsområde inom vindkraften.