• Under 20 år kommer Changwon-anläggningen att få en genomsnittlig årlig tillförsel på 55 GWh förnybar energi, vilket resulterar i en minskning av ungefär 21 000 ton koldioxidutsläpp per år.
  • Från och med nästa år kommer köpavtalet att spela en viktig roll för anläggningens mål att minska växthusgasutsläppen med 50% fram till 2030 – baserat på 2019 års nivå.
  • Denna åtgärd är en del av Volvo CE:s branschledande åtagande, validerat av Science Based Targets-initiativet, som inkluderar en övergång till 100% förnybar energi inom sina verksamheter.

 

Volvo CE har tecknat ett köpavtal med elleverantören LS Electric för installation av solpaneler och en Factory Energy Management Solution (FEMS) vid sin anläggning i Changwon i Sydkorea. Volvo CE har åtagit sig att köpa den gröna elen under 20 år – från 2024 till 2043. Det förväntas ge cirka 55 GWh förnybar energi per år.

Detta kommer att möjliggöra att Volvo CE i Korea minskar cirka 21 000 ton koldioxidutsläpp årligen, vilket motsvarar plantering av 1,5 miljoner tallträd eller sparande av cirka 10 miljoner liter petroleum från ett termiskt kraftverk. Förväntningen är att denna anläggning kommer att drivas med 100% förnybar energi senast 2026.

Tillhandahållande av förnybar energi är en viktig del av Volvo CE:s globala åtagande enligt Science Based Targets, som syftar till att nå nettoutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast 2040, med betydande minskningar redan 2030. Med fokus på miljövård och drivande av branschförändring för att bekämpa klimatförändringar är företagets interimistiska mål för 2030 inte bara att uppnå en 30% minskning av koldioxidutsläppen genom sin elektrifieringsstrategi för produkter, utan också att halvera utsläppen inom sina egna verksamheter, anläggningar och tillverkningsprocesser.