Den här veckan ser det ut som att vi kan få årets högsta veckosnittpriser i Norden. Det är då systempriset vi tittar på, vilket är ett slags snittpris för hela Norden. Låga temperaturer i hela Norden ger en mycket hög efterfrågan på el och mot slutet av denna vecka ser det också ut som att ett nytt förbrukningsrekord kommer att sättas i Norden.

Hög kraftproduktion kombinerat med lite vindkraft och nederbörd resulterar i att resursbalansen reduceras till under normala nivåer denna vecka. Det är inte vatten det råder brist på utan snö. Resursbalansen beräknas utifrån summan av allt vatten i magasin, snö i fjällen (som ska smälta till våren och fylla på magasinen) och grundvatten. Vattenmagasinen har fortfarande en högre fyllnadsgrad än normalt för årstiden, men det råder en avsevärd brist på snö. Det betyder att producenterna (i skrivande stund) inte kan räkna med någon riktigt stor snösmältning till våren och måste disponera vattnet i enlighet därefter.

Är vintern över?

Hur länge denna köldknäpp håller i sig kommer att ha stor betydelse för vilken resurssituation vi får i Norden till sommaren och nästa vinter. I början av denna vecka pekade alla väderprognoser samstämmigt på att kylan kan sitta i en bit in i mars, medan det på onsdagen kom prognoser som öppnade upp för möjligheten att vädret kan bli mildare och våtare den sista veckan i februari. Skillnaden kan utgöra många TWh i resursbalansen.

Priserna är känsliga både för omedelbara förändringar och för det som marknadsaktörerna ser framför sig under de kommande månaderna och åren. Vi märker till viss del av stora rörelser i marknadspriserna, där även länderna utanför Norden upplever stora rörelser i sina kraftpriser. Även i Europa varierar elpriset i takt med att väderprognoserna förändras – eller snarare – gaspriset varierar i takt med att väderprognoserna förändras och sedan rör sig elpriset i takt med gaspriset.