Inom tre år förväntas vindkraft stå för nästan en tredjedel av all el som används i Sverige. På Ramirent, där vindkraft är ett helt eget affärsområde, gläds man åt det snabbt växande intresset för förnybar energi.

Ramirent levererar maskiner och utrustning till vindkraftsparker runt om i hela landet. Bland de större projekten återfinns Bäckhammar med 31 turbiner men också norra Europas största park, Markbygden utanför Piteå, där Ramirent har ett fortsatt förtroende och levererar till flera olika leverantörer.

– Vi är glada att kunna bidra till Sveriges energiomställning genom att se till att vindkraftaktörerna kan fokusera på det som de gör bäst, nämligen att skapa grön energi. Vi får både fler och större uppdrag inom just vindkraften och trenden är mycket positiv, även nu under coronapandemin snurrar hjulen på, säger Poul Skehammar, KAM Chef.

Vindkraft är en energikälla som beräknas växa kraftigt i Sverige. Enligt branschens egen prognos kommer vindkraftsproduktionen att fördubblas från dagens 14 procent inom de kommande tre åren – och alltså stå för över 30 procent av elanvändningen redan 2023[1]. Det är dessutom en elproduktionsmetod med brett stöd i samhället: 73 procent av svenskarna anser att det vore bra att bygga ut vindkraften så att den motsvarar cirka halva elanvändningen i Sverige, enligt en Sifoundersökning[2] från april i år.

Kompetens i hela ledet
Beroende på projekt erbjuder Ramirent allt från behovsanalys och projektering till installation, underhåll och demontering. Med vår erfanhet får kunderna anpassade lösningar och stöd inom ett visst område. I sortimentet finns allt för att klara både stora och små projekt – liftar, ställningar, bodar, el- och värmeprodukter och anläggningsmaskiner är ett urval av det som erbjuds.

– Vi har levererat till vindkraftsbyggen i över 10 år nu och jag skulle våga säga att vi är vassast i landet på just det. Ramirent har många referensprojekt och bibehållna goda kundrelationer som visar det. Det glädjer mig också otroligt mycket att vi får fortsatt förtroende i stora projekt där vi fortsätter arbetet efter att turbinerna är på plats och genererar energi, avslutar Poul Skehammar.

Nya projekt Under året kommer Ramirent leverera till Vestas kommande projekt i Aldemyrberget i Skellefteå. Just nu befinner sig projektet i projekteringsfasen med ett mål om 17 turbiner. Michael Isaksson, KAM Vind industri, ser inte att intresset för vindkraften skulle avta inom den närmsta framtiden – snarare tvärtom.

– Idag finns det en helt annan förståelse för vindkraften än för bara några år sedan. Det ses inte längre som något man måste våga satsa på, utan mer som ett långsiktigt alternativ som gynnar både miljön men framförallt affären. På Ramirent har vi verkligen kunnat ta tillvara på den ökande efterfrågan av denna typ av elproduktion. Man kan säga att vi har haft vind i seglen.