Den senaste statistiken för svensk elproduktion (vecka 31), visar att vindkraften översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck. Detta är positivt, men samtidigt är det viktigt att skilja på de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem.

Den senaste statistiken över svensk elproduktion visar att vindkraften under vecka 31 översteg 25 TWh på årsbasis för första gången. Samtidigt ligger den nordiska vindkraften på knappt 57 TWh, vilket betyder en hög sannolikhet att 60 TWh-gränsen kan passeras under hösten. Läs vår nyhet om hur läget såg ut vid halvårsskiftet (juni/juli).

Sverige fortsätter också att vara nettoexportör och har nu nettoexporterat el under 100 veckor i sträck! Den totala energivolymen har dock minskat till drygt 26 TWh efter en toppnotering på knappt 30 TWh i mitten av april.

Mot bakgrund av sommarens debatt rörande Svk:s upphandling av Ringhals 1 och Karlshamns kraftverk, är det dock centralt att skilja mellan de olika egenskaper som krävs för ett fungerande kraftsystem. Nettoexporten av el har till exempel ingen bäring på diskussioner om vare sig Svk:s behov av stödtjänster eller nätkapacitetsbristen i Malmö och Stockholm. Mer om detta; driftsäkerhet, stödtjänster och nätkapacitetsbrist, går att läsa i Energiföretagens förenklade beskrivning av kraftsystemet.

Du hittar energiföretagens  Elmarknadsstatistikhemsidan, som uppdateras varje vecka och speglar användning, konsumentpriser och skatter samt marknadspriser.

Ett urval av siffror för vecka 31:

  • De senaste 4 veckorna uppgick de nordiska tillrinningarna till 28,8 TWh, vilket är 31% högre än medelvärdet för perioden, och det rullande 52-veckorsvärdet uppgår till 233,5 TWh att jämföra med 218,1 för motsvarande vecka i fjor. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen uppgår till 88,3%, vilket motsvarar ett överskott på 10-14 TWh jämfört med historiska värden.
  • Vindkraftsproduktionen för Norden uppskattas till 56,6 TWh på årsbasis och 25,05 TWh i Sverige.
  • Produktionen i den nordiska kärnkraften uppskattas till 78,0 TWh på årsbasis, varav den svenska produktionen utgör 55,2 TWh.
  • I den övriga värmekraften uppgår årsvärdet till 47,2 TWh, varav 12,9 TWh i Sverige.
  • Den totala nordiska produktionen uppskattas till 396,4 TWh och elanvändningen till 382,7 TWh.
  • Kraftutbytet med omvärlden har inneburit en nettoexport på 13,7 TWh för Norden och 26,4 TWh för Sverige.

Ta gärna även del av Kraftläget, Energiföretagen situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka.

Pressmeddelande från Energiföretagen – Publicerad av: Anna Lejestrand