räkningar, pengar

Efter prischocken 2022 ökade andelen fasta elavtal bland villaägarna 2023. Bland lägenhetsinnehavarna däremot blev de rörliga elavtalen mer populära. Det visar en genomgång av närmare 130 000 elavtal som tecknats via Elskling.se, Sveriges största jämförelsetjänst för elavtal. 

Elåret 2023 är till ända. Resultatet visade på nästan halverade elpriser jämfört med året innan där genomsnittspriset i Sverige föll från över 107 öre per kWt till cirka 56 öre. Enligt statistik från jämförelsetjänsten Elskling valde tre av fyra hushåll att teckna ett rörligt elavtal under perioden. Siffran är nästan identisk med 2022. Det som däremot sticker ut i statistiken är att en betydligt större andel av villaägarna valde att teckna ett fast elavtal 2023 än året innan. På bara tolv månader har siffran stigit från cirka 25 procent till närmare 31 procent. Personer som bor i lägenhet gjorde det motsatta. Här gick andelen fasta elavtal ner från drygt 22 procent till drygt 14 procent.

– Vi tror att många villaägare drabbades hårt av elprischocken 2022 och ville slippa fler obehagliga överraskningar. Samtidigt började fler elbolag erbjuda prisvärda fasta avtal, vilket också kan vara en orsak. Att lägenhetsinnehavare valde rörligt kan i sin tur bero på att många elbolag rekommenderar rörligt. Oavsett vad du väljer är det viktigt att vara aktiv och se över avtalet så att du inte blir stående med ett dyrt anvisningsavtal, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.

Det är främst män som byter elavtal. Fjolåret var inget undantag. Bara drygt var tredje avtal (34,6%) tecknades av en kvinna 2023, enligt siffror från Elskling. Det är en minskning med drygt en procentenhet jämfört med året innan. De mest aktiva elavtalsbytarna återfinns i åldersgruppen 30-39 år, även om det är relativt jämt mellan åldrarna. Augusti är samtidigt den vanligaste månaden för att byta elavtal, både för 2023 och året innan. Det visar Elsklings siffror.

Mest populära elavtalen:

Lägenhetsinnehavare 2023 2022
Fast 14,4% 22,3%
Rörligt 84,6% 76,5%
Mix 0,9% 1,2%
Villaägare: 2023 2022
Fast 30,6% 25,1%
Rörligt 68,6% 73,9%
Mix 0,8% 1,0%
Totalt: 2023 2022
Fast 24,0% 24,0%
Rörligt 75,1% 75,0%
Mix 0,9% 1,1%

Åldern när flest byter elavtal:

2023 2022
18-29 år 13,4% 14,0%
30-39 år 25,1% 24,8%
40-49 år 21,9% 22,2%
50-59 år 17,9% 18,3%
60 år och äldre 21,7% 20,7%