Den danska vindkraftstillverkaren Vestas har säkrat ett vindkraftskontrakt i Kanada på 140 megawatt. Som en del av avtalet ska Vestas leverera 31 turbiner av typen V150-4,5 megawatt.

Turbinerna ska sättas upp i vindprojektet Halkirk II som ägs av Capital Power. Leverans förväntas påbörjas under andra kvartalet 2024, med idrifttagning planerad till fjärde kvartalet samma år.

Parterna har också kommit överens om ett tioårigt serviceavtal.

Halkirk II är ett av de största vindprojekten i Kanada. Projektet kommer att generera tillräckligt med el för att försörja över 100 000 hem.

Vestas är en av världens ledande vindkraftstillverkare. Företaget har levererat över 100 000 turbiner till över 80 länder. Vestas har också en stark närvaro i Kanada. Företaget har levererat turbiner till över 20 vindprojekt i landet.

Vestas vindkraftskontrakt i Kanada är ett viktigt steg för företaget. Kontraktet visar Vestas engagemang för den kanadensiska marknaden och för att hjälpa Kanada att nå sina klimatmål.