Eric Zinn Hållbarhetschef, Göteborg Energi

Jag arbetar på ett energibolag och jag är medlem i en stor svensk miljöorganisation. Vissa skulle säga att detta är oförenligt, att man måste välja sida. De har fel.

Samtalet om samhällets omställning är komplicerad, men den är inte ny. Tvärtom har den pågått sedan våra förfäder lämnade livet som jägare och samlare. Frågorna förändras för att tackla nya problem. I denna ständiga dialog finns alltid en del av befolkningen som pressar på. Det är himla tur det. Vad hade hänt utan dem? Men det betyder inte att de alltid leder oss rätt. De pekar på behovet av förändring, men sitter inte alltid på de bästa svaren. De bästa svaren måste vi alla komma fram till, tillsammans.

Nästa gång du hör någon säga att något är hållbart eller ohållbart, ta reda på varför

De kommande åren ska EU investera åtskilliga miljarder för att fortsätta utveckla våra samhällen och detta ska göras hållbart. Men vad är hållbart? En grupp specialister från den europeiska finanssektorn har tillsammans med representanter från framförallt olika miljöorganisationer gjort en lista, en så kallad taxonomi, över vad de anser vara hållbart. Och vilken lista det blev! Polsk fossilgas anses lika hållbart som svensk bioenergi. Italienska byggnader är mer hållbara än svenska, även om de förbrukar mer energi. Svensk vattenkraft anses skada vår planet mer än den gör nytta. Känns det hållbart?

EU:s forskningsorgan JRC släppte nyligen en rapport om bioenergi. Omgående efter att rapporten offentliggjorts spred flera miljöorganisationer sina sammanfattningar av innehållet. Flera medier rapporterade snabbt vidare de chockerande resultaten: nästan all bioenergi är ohållbar. Men det var inte det som rapportförfattarna menade. De menade tvärtom att frågan är komplex och uppmanande till en mer sansad debatt om biobränslens hållbarhet.

Så vem kan man egentligen lita på? Intresset för klimatet, biologisk mångfald, social hållbarhet och andra har aldrig varit större. Det är väldigt bra, men frågorna är inte enkla eller avgränsade. Nästa gång du hör någon säga att något är hållbart eller ohållbart, ta reda på varför. Ifrågasätt.

Precis som du gärna får ifrågasätta mig.

Eric Zinn
Hållbarhetschef, Göteborg Energi

Läs mer om JRC-rapporten här: Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?