Stigande spotpriser och fallande oljepris.

Systempriset steg med 23 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 35 procent och i SE3 ökade det med 32 procent. I elområde SE4 ökade spotpriset med 21 procent i jämförelse med föregående vecka.

Terminspriserna på bränsle fortsatte att sjunka under veckan. Terminspriserna på olja rasade med ytterligare 25,5 procent och priserna på kol och gas minskade med 7 respektive 11,2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala medan nederbörden under veckan låg betydligt under medelvärdet.

Läs mer här