I samarbete med Bixia blir Växjö Energi, tillsammans med Vattenfall och Fortum, en del av Sveriges viktiga elreserv. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW för att balansera och stabilisera Sveriges elnät.

– Vi är stolta över att vara det första kommunägda bolag som är en del av denna del av beredskapen som gör att vårt svenska elsystem alltid ska fungera. Det ställer förstås höga krav på oss och vårt kraftvärmeverk. Med genomförda investeringar vet vi att vi är väl rustade för uppdraget, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Leverans inom 15 minuter

Myndigheten Svenska kraftnät har i uppdrag att säkerställa att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa elsystemet. Det kan bli aktuellt om till exempel en stor energiproducent som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 skulle slockna. För att säkerställa normaldrift finns störningsreserven som ska kunna aktiveras för att få systemet i balans. Detta uppdraget är nu Växjö Energi en del av.

– När Svenska kraftnät ringer ska vi kunna leverera elen inom 15 minuter. Vi arbetar nu för att förbereda såväl teknik och verk som medarbetare och rutiner. Det är ett viktigt och utvecklande uppdrag för både våra medarbetare och företaget i stort, säger Erik Tellgren.

Svenska kraftnäts upphandling avseende utökning av störningsreserven

Växjö Energi har varit en del av Svenska kraftnäts upphandling avseende utökning av störningsreserven (mFRR). Den 23 april meddelade Svenska kraftnät att Växjö Energi tilldelats uppdraget som underleverantör till Bixia.

”Vi är mycket glada och stolta att tillsammans med Växjö Energi nu kunna erbjuda kapacitet till störningsreserven”

– Vi är mycket glada och stolta att tillsammans med Växjö Energi nu kunna erbjuda kapacitet till störningsreserven. Detta är en viktig förmåga som bidrar till ett stabilt och säkert elsystem. I framtiden kommer än fler flexibilitetsförmågor att behövas för att säkra vårt elsystem. Detta arbetar vi intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Växjö Energi, säger Stefan Braun vVD på Bixia.

Uppdraget sträcker sig från 1 juni 2020 till 31 maj 2021.

Om Växjö Energis kraftvärmeproduktion

Till skillnad från ett vanligt värmeverk ger kraftvärmeverk, som Sandviksverket i Växjö, både värme och el. Under 2019 producerade verket totalt 232 GWh el, eller ungefär 40 procent av den levererade volymen fjärrvärme. Redan idag producerar Växjö Energi cirka hälften av den el som används i Växjö stad och en tredjedel av den el som används i hela kommunen. Ju fler som väljer fjärrvärme desto mer el kan produceras.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01

Stefan Braun, vVd Bixia, 070-373 50 56