Vattenfall tecknade idag ett avtal med Volvo Group om att sälja 50 procent av den el som produceras vid Bruzaholm vindkraftspark under en 10-årsperiod. Avtalet är ett tydligt exempel på Volvo Groups engagemang för att minska sina koldioxidutsläpp och hur Vattenfalls fossilfria el kan bidra till att målet uppnås.

Bygget av Bruzaholms vindkraftspark, belägen nära Eksjö i Småland, startar sommaren 2023 och ska stå klart för driftsättning under hösten 2025. Det är också då avtalet med Volvo Group träder i kraft.

”Industrins energiomställning pågår här och nu – nyckeln till framgång är samarbete, ingen aktör kan tackla utmaningen helt på egen hand. Dagens avtal är ett exempel på att Volvo Group valt att ligga i framkant när det gäller sitt elektrifierings- och klimatarbete och vi är glada att kunna stödja dem på deras resa. Genom att bygga ut fossilfria energikällor, samarbeta för att elektrifiera processer som idag baseras på fossila bränslen, använda vår fossilfria el och utveckla laddinfrastruktur kan vi bidra till utfasningen av fossila bränslen i hela transportsektorn”, säger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.

”Detta partnerskap betonar vår ambition att minska miljöavtrycket från Volvokoncernens industriella verksamhet. Avtalet signalerar också vårt engagemang att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, inköp av förnybar energi, och vidta klimatfrämjande åtgärder i allt vi gör”, säger Martin Lundstedt, Koncernchef och VD för Volvokoncernen.

Fakta Bruzaholm vindkraftspark:

  • Kommer att bestå av 21 turbiner med 240 meters höjd.
  • Bruzaholms totala yta uppgår till cirka 13 kvadratkilometer.
  • Bruzaholm kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årsproduktion på cirka 460 GWh.
  • Vindkraftsparken beräknas tas i drift 2025.