Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Vattenfall Värme och Tekniska verken har gemensamt beslutat att inte byta fjärrvärmeverksamheterna i Motala/Askersund och Katrineholm. Anledningen är att parterna inte nått en gemensam värdering av respektive verksamheter.

Vattenfall Värme och Tekniska verken startade i oktober 2022 en utredning om ett ägarbyte av Vattenfalls fjärrvärmeverksamheter i Motala/Askersund och Tekniska verkens fjärrvärmeverksamhet i Katrineholm.

– Vi har under de senaste månaderna undersökt möjligheten att byta fjärrvärmeverksamheter för att utnyttja operativa och geografiska fördelar. Utredningen visar nu att vi inte har en gemensam bedömning av värdet på respektive verksamhet och därför kommit överens om att inte genomföra bytet, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

För Vattenfalls del var avsikten att utnyttja operativa fördelar mellan Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Nyköping och verksamheten i Katrineholm, medan Tekniska verken såg samordningsmöjligheter med företagets fjärrvärmeverksamheter i Linköping, Mjölby och Borensberg.

– Vattenfall har mycket välskötta och välfungerande fjärrvärmeverksamheter i Motala och Askersund. Verksamheterna är idag och framåt en viktig del i energiomställningen och kommer att fortsätta att drivas av vår kompetenta och erfarna personal enligt de planer vi har, säger Lovisa Fricot Norén.

Om bolagen
Vattenfall har egen fjärrvärmeverksamhet vid nio orter i Sverige – förutom i Nyköping, Motala och Askersund, även i Uppsala, Storvreta, Knivsta, Haninge/Tyresö/Älta, Gustavsberg och Vänersborg. Vattenfall driver även fjärrvärmeverksamhet i dotterbolagen VB Energi, Gotland Energi och Lilla Edets fjärrvärme.
Tekniska verken har fjärrvärmeverksamhet i Linköping, Katrineholm, Mjölby, Skärblacka, Kimstad, Kisa, Borensberg och Åtvidaberg.