Vattenfall och Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade polyetenplast- och baskemikalielösningar, har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

I december 2023 tecknade Vattenfall och Borealis sitt första långsiktiga energiköpsavtal för vattenkraft som sträcker sig över en period på tio år.

– Vi vill hjälpa våra kunder att nå fossilfrihet. Vi är glada över samarbetet med Borealis och att kunna erbjuda energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Avtalet gör det möjligt för Borealis att ha ett långsiktigt kraftavtal baserat på fossilfri produktion. Samarbetet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av energiköpsavtal för företag, säger Branislav Slavic, chef för Customers & Solutions Nordics på Vattenfall.

Denna utveckling representerar ett märkbart steg mot minskade koldioxidutsläpp. Den fossilfria elen som produceras förväntas resultera i att Borealis minskar sina Scope 2-utsläpp med cirka 6 800 ton per år* vid deras anläggning i Stenungsund 1. Under de tio år som avtalet löper innebär det att totalt 68 250 ton i Scope 2-utsläpp undviks.

– Genom energiköpsavtalet med Vattenfall tar vi ett stort steg mot att nå koncernens ambitiösa energi- och klimatmål, och det bidrar också till vårt fortsätta arbete med att hitta lösningar för ett hållbart liv. Det här långsiktiga samarbetet gör att vi tar oss långt förbi en kritisk milstolpe och i god tid säkerställer att över 40 procent av elen som vi förbrukar i våra polyolefin- och baskemikalieverksamheter kommer från förnybara källor, säger Wolfram Krenn, Executive Vice President för Base Chemicals & Operations.

Borealiskoncernen har som mål att förse sina polyolefin- och baskemikalieverksamheter med 100 procent förnybar el till 2030.

* Scope 2-utsläpp: Växthusgasutsläpp som sker på plats genom köpt eller på annat sätt erhållen el, såväl som utsläpp från ång-, värme- och kylprocesser.

[1] Beräknat enligt Greenhouse Gas Protocol -– marknadsbaserad metod med restutsläppsfaktor från 2022 av AIB (Association of Issuing Bodies).