Vattenfall och Berlins delstat har nyligen ingått en överenskommelse om att inleda exklusiva diskussioner angående möjliga försäljningen av Vattenfalls värmeverksamhet i Tyskland. Detta följer efter en strategisk översyn som inleddes i maj 2022, där flera parter var inblandade i diskussionen om Vattenfall Wärme Berlin AG:s framtid.

De inblandade parterna siktar på att gemensamt förbättra värmeförsörjningen i Berlin, med en inriktning på hållbarhet, minskade koldioxidutsläpp och långsiktig jobbsäkerhet. Martijn Hagens, chef för Vattenfall Värme, uttryckte sin tacksamhet över de hittills konstruktiva diskussionerna och ser fram emot att arbeta mot en hållbar framtid för verksamheten.

Inga ytterligare detaljer om de pågående eller kommande diskussionerna kommer att delges för närvarande. Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin, som sysselsätter omkring 1 700 personer, tillhandahåller varmvatten och fjärrvärme till ungefär 1,4 miljoner hushåll och driver flera anläggningar, inklusive tio kraftvärmeverk. Verksamheten har sett en ökning av efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar med cirka 70 procent nyligen, vilket delvis drivs av energikrisen och strävanden att uppfylla Tysklands lagstiftning om hållbar uppvärmning av byggnader.