Vattenfall säkrar leveranser av fossilfri energi och energioptimering till en landbaserad fiskodling som har ambitionen att bli störst i Europa i sitt slag. Det är innehållet i en ny avsiktsförklaring mellan Vattenfall Network Solutions och Quality Salmon Sotenäs.

Avsiktsförklaringen innebär att Vattenfall ska utveckla och leverera fossilfri energi genom sin funktionslösning ”Power-as-a-Service”. Det innebär att Vattenfall bygger, äger och förvaltar de delar som ingår, som till exempel en större planerad solcellsanläggning, energilagring och laddlösningar för industriparkens logistikcentrum. Lösningen kommer att ligga till grund för samarbetet och innebär att Vattenfall gör ett helhetsåtagande för el-infrastrukturen till den landbaserade fiskodlingen.

Fullt utbyggd ska Quality Salmon Sotenäs anläggning producera upp till 100 000 ton Atlantlax per år och omfatta fabrik, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter och vattenrening.

– För verksamheter som är energiintensiva, likt Quality Salmon Sotenäs kommande industripark för fiskodling, är det viktigt med en trygg och pålitlig samarbetspartner som har erfarenhet av hållbara energilösningar. Med Power-as-a-Service tar vi ett helhetsansvar för anläggningarnas energiförsörjning, vilket betyder att våra samarbetspartners kan fokusera på sin egen kärnverksamhet, säger Peter Hellberg som är affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Fiskindustrin står inför omfattande förändringar i och med den växande aktiviteten när det gäller landbaserad odling och det blir viktigt att utveckla och driftsätta nya lösningar.

– Eftersom de nya landbaserade odlingarna är energiintensiva blir det nära samarbetet med Vattenfall mycket betydelsefullt, konstaterar Roy W Høiås som är vd för Lighthouse Finance A/S och ägare av Quality Salmon Sotenäs.

– Med hjälp av Vattenfalls kompetens kan vi optimera energianvändning och energilagring. Det blir avgörande för målet att etablera en blågrön cirkulär industripark för laxodling med nollutsläpp och ett positivt CO2-avtryck med hjälp av 100 procent fossilfri energi, fortsätter Roy W Høiås som under de närmaste två månaderna hoppas kunna presentera industriparkens övriga samarbetspartners.

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB
Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur.

Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore. Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.