Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige. Vattenfall ska även leverera EPD-märkt el* från vind- och vattenkraft till datacentren med början 2021.

Microsoft Corporation har satt som mål att senast 2025 ha 100 procent förnybar energi till alla sina byggnader och datacenter. Vattenfall har en tydlig strategi om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Som stöd för att Microsoft ska nå sitt mål i Sverige kommer all energi som används i deras anläggningar att matchas 24/7.

– Det är spännande att se hur 24/7 Matching solution har utvecklats från det inledande pilotprojektet för ett år sedan till en fullt fungerande lösning idag. Att nu även ha elavtalet på plats, med 100 procent vind- och vattenkraft, gör att vi verkligen kan bidra till Microsofts målsättning i Sverige. Förnybar energi, digitala lösningar och tekniker är viktiga för att göra det möjligt att leva fossilfritt, säger Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall.

– Att Microsoft Sverige väljer att använda 24/7 Matching solution för sina svenska datacenter visar verkligen deras höga klimatambitioner, tillägger han.

De nya datacentren ligger i Gävle, Staffanstorp och Sandviken. Microsoft arbetar löpande med att göra sina byggnader och datacenter mer energieffektiva och hållbara.

– Under arbetets gång har vi märkt att innovation kring hur vi följer och hanterar vår energianvändning är viktig för att vi ska kunna nå vårt mål. Microsofts nya datacenter i Sverige kommer att höra till världens bästa när det gäller hållbarhet, både vad gäller konstruktion och drift. Dessutom kommer de att certifieras som avfallsneutrala. Våra planer att bygga datacenter i Sverige, en del av Microsofts investeringar i landet som syftar till att påskynda innovation och digital omställning, är viktiga för att hjälpa lokal innovation och tillväxt. Samarbetet med Vattenfall kring 24/7 Matching solution i Sverige har verkligen fungerat bra och har stor framtidspotential, säger Noelle Walsh, Corporate Vice-President, Cloud Operations + Innovation, Microsoft.

24/7 Matching solution i korthet: Lösningen bygger på Microsofts Azure IoT Central-plattform som kopplar ihop data från energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. Det ger en transparens som ökar förståelsen för hur energin används och påverkar klimatet.