Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten, där lägre elproduktion kompenseras av positiv utveckling för både försäljningsverksamheten och trading.

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad
Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten, där lägre elproduktion kompenseras av positiv utveckling för både försäljningsverksamheten och trading.

Viktiga händelser
Viktiga händelser, juli–september 2020

Ovanligt hög hydrologisk balans pressar elpriserna i Norden.
Invigning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
Deltagande i auktion för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg.
Tilldelningsprocessen för elnätskoncessionen i Berlin underkänns i andra instans. Efter kvartalsslutet erbjöd Vattenfall att sälja bolaget Stromnetz Berlin till delstaten Berlin.
Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
Anna Borg utsedd till ny vd och koncernchef från och med 1 november.
Finansiell utveckling, januari–september 2020

Nettoomsättningen minskade med 4% (-5% exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
Periodens resultat uppgick till 1 989 MSEK (14 373).
Finansiell utveckling, juli–september 2020

Nettoomsättningen minskade med 2% (0% exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
Rörelseresultatet uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).